۱۹۹- محمود خان سلیمان خیل:
نمايندۀ مردم پکتيکا – ارا: ۷۶۰۴
 
محمود خان سلیمان خیل فرزند حاجی محمد خان، در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۸ خورشيدی از حربی ښوونځی کابل فارغ و بعد از آن برای يک سال در حربی پوهنتون کابل درس خوانده است. سلیمان خیل بعد از آن با صفوف مجاهدين پیوست . وی بحيث رئیس تعلیم و تربیه پکتیکا، رئیس مستقل انسجام امور کوچی ها، قوماندان جهاد، کلان قوم، رئیس کوچی ها،ایفای وظيفه نموده است. سلیمان خیل عضو لویه جرگه اضطراری وعضو جرگه قانون اساسی بود.
 
شماره تماس : ۰۷۸۷۶۶۹۹۷۷
 
۲۰۰- نادرخان کتوازی:
نمايندۀ مردم پکتيکا – ارا: ۱۱۶۰۰
 
نادرخان کتوازى فرزند حاجى امان الله در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی خیرکوت ولايت پکتيکا متولد گرديده است .موصوف در سال ۱۳۵۷ خورشيدی از تربيه معلم سيد جمال الدين افغانى فارغ ګرديده و همچنان در کالج ابوالکلام آزاد هند درس خوانده است. کتوازی بحيث معلم ، عضو لویه جرگه اضطراری ، عضو لویه جرگه قانون اساسی،  رئیس امور سرحدات و قبایل ولایت پکتیکا ، عضو ولسی جرگه در دور پانزدهم ، عضو کمپنی مرکزی جرگه همه پشتون های هند  ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس : ۰۷۹۹۳۰۱۵۷۸
ايميل: nadir.katawazai@yahoo.com
 
 
۲۰۱- ناجیه بابکرخیل ارگونوال:
نمايندۀ مردم پکتيکا – ارا: ۲۳۰۸
 
ناجیه بابکرخیل ارگونوال بنت حاجی پیرمحمد در ۱۳۵۱ خورشيدی  در ولسوالی ده سبز ولایت کابل متولد گرديده است .موصوف در سال ۱۳۶۰ خورشيدی از ليسه امينه فدوی کابل فارغ و سند لیسانس در رشته  اقتصاد را در سال ۱۳۶۴ خورشيدی از پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل بدست آورده است. ناحيه بحيث استاد انستیتوت حسابداری ، استاد در لیسۀ مسلکی جمهوریت ، مدیرۀ لیسۀ مسلکی جمهوریت ، معاونه لیسۀ مسلکی جمهوریت و مشاورمحیط زیست ايفای وظيفه نموده است .
 
شماره تماس : ۰۷۰۰۲۰۰۱۶۲
 
۲۰۲- سید اسحاق گیلانی:
نمايندۀ مردم پکتيکا – ارا: ۳۹۷۵
 
سید اسحاق گیلانی فرزند سید علی گیلانی در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در شهرنو شهر کابل متولد گرديده است .موصوف در سال ۱۳۵۷ خورشيدی از ليسه نادريه کابل فارغ و سند ليسانس را در رشته حقوق و علوم سياسي ازپوهنتون تهران بدست آورده است. وی بحيث رئیس تنظیم دعوت معاذ ملی اسلامی افغانستان، رئیس اقوام و قبایل جبهه نجات ملی، رئیس عمومی ارزاق در حکومت اسلامی افغانستان ، معاون دارالانشاء ومنشی اتحاد سه گانه، رئیس شورای تفاهم و وحدت ملی افغانستان ، معین اول وزارت امنیت ملی حکومت اسلامی افغانستان وکیل مردم در ولسی جرگه در دوره پانزدهم ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس :٠٧٩٩٠٠٧٣١١
ایميل: nsmagilany@yahoo.com