۲۱۱-الحاج مخدوم محب الله فرقانی:
نمايندۀ مردم سمنگان – ارا: ۷۶۳۸
 
الحاج مخدوم محب الله فرقانی فرزند مرحوم مولوی نور محمد خان ، در سال ۱۳۳۳ خورشيدی در ولسوالی دره صوف پایان ولایت سمنگان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۷ خورشيدی تعلميات دينی را  در مزارشريف و سمنگان تکميل نموده و سند ۱۴ پاس را در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است . فرقانی برای مدت ۲۵ سال آمر و مسؤل جهاد و مقاومت و شش سال ولسوال درۀ صوف پایان ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره هاى تماس :   ۰۷۷۱۲۴۲۰۰۷
 
۲۱۲- مخدوم ابدال الله محمدی:
نمايندۀ مردم سمنگان – ارا: ۸۹۸۲
 
ابدال الله محمدی فرزند مولوی محمد اسلام محمدی ، در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در  ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۸۲ خورشيدی سند ۱۴ پاس را در تعلميات دينی از مدرسه راحت آباد پاکستان بدست آورده و حالا محصل پوهنځى شرعيات يکی از پوهنتون های خصوصی کابل ميباشد. محمدی جای نشین پدر بعد از کشته شدن شان، کارمند ریاست تشریفات ریاست جمهوری و رئیس کمپاین حامد کرزی در ولایت سمنگان بود.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۷۰۵۲۷۷
 
۲۱۳- مرحوم احمد خان سمنگانی:
نمايندۀ مردم سمنگان – ارا: ۱۹۱۶۶
 
مرحوم احمد خان سمنگانی ، در سال ۱۳۴۰ خورشيدی در شهر ايبک ولایت سمنگان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۳ خورشيدی تعلميات دينی را تکميل نموده و قوماندان جهادی حزب جمعيت  اسلامی در سمنگان بود. سمنگانی نماينده مردم سمنگان در ولسی جرگه بود و برای بار دوم در دوره شانزدهم به ولسی جرگه راه یافت. در حادثه ولایت سمنگان بتاریخ ۲۴ سرطان سال ۱۲۹۱ احمد سمنگانی نماینده مردم در ولسی جرگه، رييس امنیت ملی آن ولایت و قوماندان پولیس زون غرب با ۲۰ تن دیگر کشته و ده ها  تن ديگر جراحت برداشت.
۲۱۴- معصومه خاوری  :
نمايندۀ مردم سمنگان – ارا: ۳۵۶۱
 
معصومه خاوری بنت جمعه خان، در سال ۱۳۶۴ خورشيدی در ايران متولد گرديده است و باشنده اصلی  ولسوالی در ۀ صوف بالا ولایت سمنگان ميباشد .موصوف درسال ۱۳۷۹  خورشيدی تعلميات ثانوی خويش را در ايران تکميل نموده  و در سال ۱۳۸۸ خورشيدی سند لیسانس در رشتۀ علوم لابراتوارطبی را از پوهنتون انقره ترکیه بدست آورده است. خاوری بحيث کارمند دربخش های مختلف شفاخانه های انقره بشمول شفاخانه ابن سينا و کارمند درتلویزیون راه فردا دربخش ترکی ايفای وظيفه نموده است.
شماره تماس: ۰۷۷۷۷۷۶۴۷۶ و ۰۷۹۳۱۲۶۸۶۸
ايميل: ms_khawari@yahoo.com