۳۷- حاجی عبدالله                                             
سناتور انتخابی
 
حاجی عبدالله فرزند حاجی بیرم قل در سال ۱۳۳۵ خورشيدی در قلعه ذال کندز متولد گرديده واز صنف دوازدهم فارغ  شده است. وی قبلا بیست و یک سال بحيث معلم ، رئیس  څارنوالی ولسوالی قلعه ذال و نماینده شورای ولایتی کندز ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس:0799056289
 
۳۸- انجینرمحمد الدین همدرد
سناتور انتخابی
 
انجینرمحمد الدین همدرد فرزند حاجی عبدالحنان درسال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی چهاردره ولایت کندز متولد گرديده ودررشته  تخنیک وزراعت تحصيلات فوق بکلوریا دارد. وی قبلا بحيث  کارمند اداری درمدیریت حوزه ساختمانی هلمند زون شمالشرق ، مدیر ماشینری ریاست آبیاری ورئیس موسسه ساختمانی باختر ايفای وظيفه کرده است.
 
شماره های تماس:0700700083 -0799206386