شورای ولایتی فراه، دارای 9 کرسی است. سه عضو سابق این شورا توانستند در انتخابات 16 حمل 1393 کرسی خود را حفظ کنند. این شورا هیئت ادارى خود را تعيين کرده که قرار ذيل است.
رییس: فرید بختور
معاون: خیرمحمد نورزی
منشی: شاه محمود نعیمی
١- داد الله قانع
داد الله قانع فرزند عبدالسلام در سال 1367 در مرکز فراه چشم به جهان گشوده است. موصوف فارغ صنف 12 از لیسه شیخ ابونصر فراهی در مرکز فراه می باشد. قانع فعلاً محصل صنف چهارم پوهنځى حقوق و علوم سياسى در موسسه تحصیلات عالی غرجستان در فراه است. قانع از سال 1389 تا 1392 در قوماندانی امنیه ولایت فراه به حيث مامور کار کرده است.
شماره تماس: 0799640736
٢- گل احمد فقیری
گل احمد فقیری فرزند نظرمحمد در سال 1328 در ولسوالی پُشت کوه ولایت فراه متولد گردیده است. موصوف فارغ صنف 12 می باشد. فقیری از سال 1347 تا 1357 به حيث معلم و پس از آن برای مدت یک سال به حيث مدیراداری ریاست زراعت فراه کار کرده است. فقیری از سال 1360 تا 1363 برای مدت سه سال به حيث ولسوال قلعه کاه و از سال 1365 الی 1368 به حيث معاون حزب وطن ایفای وظیفه کرده است. موصوف از سال 1368 برای مدت سه سال آمر احصائیه مرکزی فراه بود و در آغازین سالهای حکومت جدید به رهبری حامد کرزی به حيث معاون ریاست اقوام و قبایل کار کرده است. فقیری در سال 1384 رییس کوچی ها در فراه شد و در سال 1391 تقاعد نمود. موصوف در انتخابات 1393 شورای ولایتی به حيث نماینده مردم برگزیده شد.
شماره تماس: 0799640620
٣- جمیله امینی
جمیله امینی در سال 1354 در قریه تیوسک مرکز فراه متولد گردیده است. امینی فارغ صنف دوازدهم لیسه شپی در فراه می باشد و در حال حاضر محصل صنف چهارم پوهنځى حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان در فراه می باشد. موصوف از سال 1385 تا 1387 به حيث معلم لیسه نسوان ریگی و پس از آن برای مدت دو سال مدیر این لیسه بود. امینی از سال 1390 الی 1392 به حيث سرمعلم لیسه شهید محمد نادر ایوبی کار کرده است. وی در کنار وظایف رسمی در موسسات غیردولتی نیز کار کرده و عضو فعال جامعه مدنی و حقوق زنان و مسوول نهاد حرکت خواهران در فراه نیز می باشد. خانم امینی همچنین عضو شورای صلح در فراه است و به حيث مربی مرغداری و بخش های زراعتی برای خانم ها در فراه نیز کار می کند. وی در دو لویه جرگه که در زمان زمامداری حامد کرزی در کابل دایر گردیده بود، به نمایندگی از زنان فراه اشتراک کرده است.
شماره تماس: 0797746518
٤- فرید احمد بختور
فریداحمد بختور فرزند عبدالجلیل در سال 1365 در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه دیده به جهان گشوده است. پدر بختور یکی از سران جهادی بوده است. موصوف پیش از این ریاست یک شرکت امنیتی را برعهده داشت. بختور توانست در انتخابات 1393 شورای ولایتی پیروز شود و از سوی اعضای این جرگه به حيث رییس جدید تعیین گردیده است. بختور فارغ صنف دوازدهم از لیسه آریانا در پاکستان می باشد.
شماره تماس: 0794400008
٥- خیرمحمد نورزی
خیرمحمد نورزی فرزند گل احمد نورزی در سال 1350 در ولسوالی پشت رود ولایت فراه متولد گردیده است. موصوف تا صنف دوازدهم در ليسه حضرت حسین و بی بى عایشه در پاکستان تعليم ديده است. نورزى قبلاً شغل آزاد داشت و یکتن از متنفذین قومی در این ولایت می باشد. نورزی از سوی اعضای شورای ولایتی به حيث معاون تعیین گردیده است.
شماره تماس: 0799603180
٦- عبدالبصيرخيرخواه
عبدالبصير خيرخواه فرزند حاجی نثار احمد؛ در سال 1337 هجری شمسی در قریه خرمالق مرکز ولایت فراه چشم به جهان گشوده است. خیرخواه فارغ صنف دوازدهم لیسه ابونصر فراهی در فراه می باشد. خیرخواه پیش از وکالت یکی از جمله بزرگان قوم بود. موصوف پس از سقوط طالبان و بمیان آمدن حکومت جدید در کشور کارمند ریاست امنیت در این ولایت بود. موصوف پیش از این برای دو بار به عضویت شورای ولایتی درآمده و برای سومین بار نیز توانست در انتخابات این شورا در سال 1393 کرسی خود را حفظ کند.
شماره تماس: 0799615076
٧- شاه محمود نعیمی
شاه محمود نعیمی فرزند عبدالاحد در سال 1336 در قریه یزده مرکز فراه متولد شده و در سال 1357 از لیسه شیخ ابونصرفراهی فارغ گردیده است. موصوف توانست در انتخابات شورای ولایتی 1393 پیروز شود. موصوف منشی این شورا است. نعیمی از سال 1368 تا 1372 نماینده ولایت فراه در کمیته هماهنگی جبهات جهادی غرب افغانستان در مشهد ایران بود. وی در سال 1382 به حیث رییس دفتر ولایتی کمیسون مستقل انتخابات در فراه بود.
شماره تماس: 0791335980
٨- عبدالصمد صالحی
عبدالصمد صالحی فرزند صالح محمد در سال 1330 در مرکز فراه متولد گردیده است. صالحی فارغ صنف دوازدهم از لیسه از لیسه شیخ ابونصرفراهی در سال 1353 می باشد. صالحی از سال 1355 الی 1359 به حیث مامور ملکی در ادارات مختلف دولتی کار کرده است. پیش از اینکه به شورای ولایتی راه پیدا کند موصوف تا سال 1390 به حيث افسر در ریاست امنیت ملی فراه کار می کرد و در همین سال تقاعد نمود.
شماره تماس: 0799625141
٩- شهلا ابوبکر
شهلا ابوبکر فرزند نثاراحمد، در سال 1365 در قریه نوده مرکز فراه متولد شده است. موصوف تعلیمات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه غلام حیدرخان در کابل تکمیل کرده است. موصوف از اعضای سابق شورای ولایتی فراه می باشد که در انتخابات 1393 توانست بار دیگر به این شورا راه پیدا کند. وی از سال 1374 الی 1388 در لیسه میرمن نازو به حيث معلم کار کرده است.
شماره تماس: 0798863020