۱۳-  گل احمد اعظمی:
سناتور انتخابی
 
گل احمد اعظمی فرزند غلام حضرت در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در  ولسوالی پشت رود ولایت فراه متولد گرديده  و از حربی پوهنتون کابل سند ليسانس دارد. وی قبلا بحيث افسر درحربی پوهنتون، قوماندان کندک محافظ وقوماندان غند دیسانت هجومی درقول اردوی ۴ هرات ،رئیس ارکان وقوماندان غند ۴۳ نظم خاص هرات ، قوماندان کندک محصلین ، معلم ومفتیش درمعارف ولایت فراه ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره های تماس:0799243761 -0793415195
 
 
۱۴- بلقیس روشن :
سناتور انتخابی
 
بلقیس روشن بنت سرفراز در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولايت فراه متولد گرديده ، ۱۴ پاس بوده و حالا محصل پوهنځی حقوق پوهنتون کابل ميباشد. وی قبلا بحيث معلم ، عضو شورای ولایتی دوراول، و کارمند موسسات غیردولتی ايفای وظيفه نموده است.
شماره تماس: 0799600197
ایمیل آدرس:      Gemail.com@ Belqis-roshan