ولايت نيمروز در جنوب غرب افغانستان موقعيت دارد و يکى از ولايت بزرگ سرحدى ميباشد. ولايت نيمروز در غرب با ايران و در جنوب با پاکستان سرحد طويل دارد.  اين ولايت همچنان در شرق با هلمند و در شمال با ولايت فراه همسرحد است.
شهر زرنج مرکز اين ولايت ميباشد که نسبت به ولسوالى هاى يک منطقه  خورد ميباشد.
به اساس اقام اخير، نفوس اين ولايت ١٤٩٠٠٠ هزار تن تخمين شده و مساحت  آن ٤١٠٠٥   کيلومتر مربع ميباشد. آب هوايى اين ولايت در فصل زمستان معتدل و در فصل زمستان گرم است.
 برخى بيشتر باشندگان اين ولايت از قوم بلوچ هستند؛ اما اقوام پشتون، تاجک او ازبک نيز در آن سکونت دارند.
به اساس اقام غير رسمى ٦١ درصد باشندگان اين ولايت بلوچ ، ٢٧ درصد آن پشتون و ١٠ درصد ديگر از اقوم تاجک و ازبک تشکيل گرديده است.
در پهلوى آن يکتعداد کوچى ها نيز در اين ولايت سکونت دارند.
 علاوه بر درياى هلمند يکتعداد درياى هاى ديگر نيز در اين ولايت جريان دارد که علاوه بر زمين هاى وسيع زراعتى، يک دشت بزرگ به نام مارگو نيز دارد. هامون گودزرى نيز دراين ولايت موقعيت دارد.
علاوه بر زرنج ، جخانسور و چهار برجک نيز از شهرهاى بزرگ اين ولايت ميباشد.
نفوس ولايت نيمروز نسبت به مساحت اين ولايت کم است؛ برخى بيشتر مساحت نيمروز از صحراها و دشت ها تشکيل شده و درياى هلمند تنها در مناطق مسکونى جريان دارد.
 واحدهاى ادارى :
ولايت نيمروز به شمول شهر زرنج از شش واحد ادارى تشکيل شده که عبارت است از  درلارام، کنگ، چهار برجک، چخانسور و خاشرود.
اقتصاد و تجارت:
نيمروز يکى از ولايات سرحدى کشور ميباشد که سرحد مشترک با ايران دارد و اقتصاد آن نيز بر امور تجارتى با ايران استوار است.
همچنان قاچاق انسان و مواد مخدر که با استفاده از اين راه صورت ميگيرد، جوانب اقتصادى دارد، همچنان يکتعداد افراد ديگر مصروف تجارت و  رفت آمد قانونى از اين راه ميباشند.
فابريکات آب معدنى و توليد پلاستيک که در شهر زرنج فعاليت دارد، نقش مهم د رشد اقتصاد نيمروز ايفا کرده و در پهلوى آن يکتعداد مردم مصروف کار در فابريکات بسته بندى خريطه هاى سمنت ، مبلايل، زراعت و مالدارى ميباشند.
دريا هاى و بندها :
 
درياى هلمند در ولايت نيمروز جريان دارد وبعداً از اين ولايت به ايران ميرود؛ اما علاوه بر آن درياى خاشرود نيز در اين ولايت جريان دارد.
بند بزرگ  کمال خان   در ولسوالى چهاربرجک موقعيت دارد که اکنون زير کار است.
اعمار اين  بند باعث آبيارى ٨٠ هزار هکتار زمين، توليد  ٩ ميگات  برق و زمينه هاى کارى به مردم خواهد شد.
 
 زراعت:
ولايت نيمروزعلاوه بر دشت هاى وسيع از زمين هاى زراعتى تشکيل  شده است ، هرچند درياى هلمند از اين ولايت مى گذرد؛ اما به مزارع اين ولايت کدام مفاد ندارد و يکتعداد باشندگان اين ولايت مصروف دهقانى ميباشند.
به اساس معلومات رياست زراعت نيمروز، سطح کشت جوار، گندم، کوکنار، خربوزه و تربوز در اين ولايت بسيار بلند است.
فرهنگ:
 
فعاليت هاى فرهنگى و کلتورى نيز در اين ولايت ديده ميشود، با آنکه کدام روزنامه در ولايت نيمروز وجود ندارد؛ اما رسانه هاى ديگر فعال است، راديو تلويزيون ملى در اين ولايت فعاليت دارد و علاوه بر آن برنامه هاى يکتعداد رسانه هاى ديگر شينده ميشود.
 
علاوه بر تلويزيون ملى، برنامه هاى تلويزيون هاى شمشاد، طلوع، لمر و اريانا نيز در اين ولايت ديده ميشود. همچنان برنامه هاى راديوى  آرمان، اريانا و نوا در اين ولايت قابل شنيدن است و يک راديو محلى به نام دوستي غږ در اين ولايت فعال است.
 يکتعداد نهاد هاى اجتماعى نيز در اين ولايت فعاليت دارد که نشست هاى فرهنگى دارد.
 
از اين جمله نام هاى اتحاديۀ شعرا و نوسيندگان جوان نيمروز، انجمن فرهنگى خانۀ بلوچ و همچو ديگر ياد آورى کرده ميتوانيم.
مراسم ميلاد النبى، سال جديد و مشاعره هاى مناسبتى در اين ولايت تجليل ميشود.
 همچنان يکتعداد رسانه هاى چاپى چون صداى نيمروز، نيمروز و مجلۀ مذهبى موسوم به علم و بيان نيز چاپ ميشود.
 معارف:
معارف:به اساس معلومات رياست معارف نيمروز، دراين ولايت ٨٦ هزار تن شاگرد که ٤٠ در صد آن دختران تشکيل کرده، در ٢٥٠ مکتب درس ميخواند.
علاوه بر مکاتب اين ولايت، ٥ ليسه زراعتى و تخنيکى نيز در مرکز و ولسوالى هاى نيمروز فعاليت دارد.
تعداد مدارسى دينى خصوصى اين ولايت به ٢٠  باب ميرسد که شاگردان اناث و ذکور مصروف فراگيرى تعليمات دينى در آن ميباشند.
 
 مشاهير:
 
وکيل دوست محمد خان، حاجى عليم خان شورو، حاجى رييس غلام رسول ايوبى ، داکتر غلام محمد لعلزاد بلوچ، فرخى سيستانى، ابوداوود سجستانى، کانديد اکادميسن محمد اعظم سيستانى ، عبدالبصير بلوچ، استاد غلام دستگيرى (پيام)، عبدالغفور مراد، عبدالرحمن پهوال  و عبدالکريم براهوى در جمله مشاهير اين ولايت شمرده ميشود.
 
 ورزش:
 
به اساس معلومات آمريت ورزشى نيمروز، در اين ولايت ٩٠ تيم بازى هاى مختلف   وجود دارد که تعداد بازى کنان آن به سه هزار تن ميرسد.بازى کنان وعلاقه مندان بازى هاى فوتبال، واليبال، وزن بردارى، تکواندو، کانگو، کارراته و فوتسال وجود دارند. بازکنان وزن بردارى اين ولايت سه بارمدال هاى بين المللى از آن خود کرده است.