در انتخابات شورای ولایتی سال ١٣93 نیمروز نه تن به این شورا راه یافته است. چهار عضو سابق این شورا توانسته اند کرسی خود را حفظ کند.
١- بازمحمد ناصر
بازمحمد ناصر فرزند حاجى عبدالقيوم ناصر در سال 1362 در وقت مهاجرت فاميلش، در ايران تولد شده است. تحصيلات خود را تا سطح بكلوريا در ايران به پايان رسانده و تحصيلات عالى را در رشتۀ اقتصاد و علوم سياسى تا سطح ماسترى در الله آباد هندوستان ادامه داده و از اين دو رشته، سند فراغت به دست آورده است. ناصر که رييس شركت نيمروز سمنت بود، اكنون معاون شوراى ولايتى نيمروز است.
شماره تماس: 0799884030
٢- روح الله گل خیرزاد
روح گل خیرزاد بنت حاجى محمد امين خيرزاد، در سال 1353 در زرنج تولد يافته و در بخش  حقوق و علوم سياسى ليسانس دارد. وى از سال 1367 تا 1382 به حيث معلم کار نموده است. در دوره اول شوراى ولايتى به صفت معاون شوراى ولايتى، در دوره دوم  پنج سال به حيث نماينده مردم در مشرانوجرگه و پنج سال رييس امور دفاعى و امنيت داخلى مشرانوجرگه وظيفه داشت. خانم خيرزاد، معاون اول لويه جرگه پيمان امنيتى با امريكا در سال 1392 لقب شجاع ترين زن افغان از سوى وزارت امور زنان را کسب نموده است.
 
شماره تماس 0702242447
٣- محمد یونس عرب
محمد يونس عرب فرزند وكيل دوست محمد، در سال 1346 در قريه وكيل دوست محمد خان زرنج، ديده به جهان گشود. پس از سپرى نمودن مكتب در زرنج در سال 1366 از پوهنتون هوايی فارغ گرديد. موصوف تا سال 1371 در قواى هوايى كار نموده و آخرين رتبه  نظامى وى دگرمن است. بعداً به حيث بزرگ قومی در حل  مشكلات مردم كار كرده است. آقای عرب به حيث قريه دار قريه وكيل دوست محمد، وكيل گذر ناحيه دوم زرنج و رييس شوراى انكشافى نيز كار نمود و اكنون عضو شوراى ولايتى نيمروز است.
تماس: 0799644608
٤- محمد نادر بلوچ
حاجى محمد نادر بلوچ فرزند عبدالحميد بلوچ درسال ١٣٤١ خورشيدى متولد گرديده و باشنده ولسوالى چخانسور اين ولايت ميباشد. موصوف، تعليمات ابتدايى خود را در ولسوالى خود و تحصيلات عالى خود را در حربى پوهنځى انجام داده است. موصوف توانست در انتخابات شوراى ولايتى ١٣٩٣ کرسی خود را در اين شورا حفظ کند. بلوچ در دور پیش به حیث معاون شورای ولایتی ایفای وظیفه کرده است.
٥- عبدالواحد زوری
حاجى عبدالواحد زورى فرزند حاجى فقيراحمد خان زورى در سال 1360 در قريه دشت بطى زرنج ديده به جهان گشود. تعليمات خود را تا صنف 12 در زرنج ادامه داد. اين عضو جديد شوراى ولايتى در حل منازعات و مشكلات مردم نيز نقش ايفا نموده است.
شماره تماس: 0799155722
٦- حاجی مسعود حکیمی
مسعود حكيمى فرزند محمد ايوب حكيمى، در سال 1350 در شهر زرنج متولد گرديد. وى که در رشته اداره و منجمنت ليسانس دارد، قبلاً به حيث نماينده مردم در لويه جرگه قانون اساسى، رييس شوراى صحى نيمروز، مدير تيم ورزشى انصارى، فعال جامعه مدنى، عضو شوراى مردمى و يكى از متنفذين نيمروز كار كرده است. حکیمی توانست در انتخابات شورای ولایتی سال ١٣٩٣ رای بیاورد و عضویت این شورا را کسب کند.
 تماس: 0799722454
٧- محمد صدیق چخانسوری
محمد صدیق چخانسوری فرزند حاجى غلام سخى در ولسوالى چخانسور نيمروز ديده به جهان گشود. وى در بخش حقوق و علوم سياسى به درجۀ ليسانس تحصيل نموده است. چخانسورى قبلاً  رييس زراعت و مالدارى نيمروز بود و  دو دوره  گذشته شوراى ولايتى، به حيث رييس و عضو شوراى ولايتى نيمروز وظيفه داشت.
شماره تماس 0799611847
٨- نعمت الله صدیقی
نعمت الله صديقى فرزند حاجى عنايت الله صديقى، در سال 1363 در قريه خواجه سلطان شهر زرنج مرکز ولايت نيمروز متولد گرديده است. موصوف تحصيلات خود را تا صنف 14 در دارالمعلمين نيمروز، در رشته اجتماعيات در سال 1388 به پايان رسانده است. صدیقی از سال 1386 تا 1393 به حيث معلم در مكتب قلعه محمد ايفاى وظيفه نموده و در اين مدت، دو سال به حيث رييس اتحاديه معلمين و جزء هيئت رهبرى مجتمع معلولين نيمروز كار كرده است. صديقى فعال جامعه مدنى بوده و در انتخابات شوراى ولايتى ١٦ حمل ١٣٩٣ توانست راى كافى به دست آورد. وى اكنون منشى شوراى ولايتى نيمروز است.
شماره تماس: 0799000075
٩- بی بی خیرالنسا غمی
بى بى خيرالنسا غمى بنت حاجى خيرالدين در سال 1342 در ولسوالى كنگ نيمروز متولد شده است. تحصيلات خويش را  در رشته حقوق و علوم سياسى به درجۀ ليسانس به دست آورده و در زمان حكومت طالبان نيز ليسانس قابلگى گرفته است. وى 28 سال در مكاتب ذكور و اناث نيمروز به حيث معلم کار کرده، دو سال رييس آگاهى عامه  دفتر يوناما در نيمروز  و يک و نيم سال عضويت دارالانشاى قانون اساسى مدافع حقوق زنان در افغانستان را داشت. اين عضو شوراى ولايتى، پنج سال سناتور انتخابى در مشرانو جرگه، رييس، معاون و منشى كميسيون امور زنان مشرانو جرگه بوده است. 
شماره تماس : 0797038718