زرنج (پژواک،۲۷ سنبله ۹۲): نیمروز، یکی از ولایات دورافتاده به طرف جنوبغرب افغانستان است که اقتصاد بیشتر مردم آن، بر تجارت و زراعت استوار  ميباشد.
 
این ولایت، با ایران و پاکستان سرحد مشترک دارد و بيشترین حصۀ اقتصاد آن، بر تجارت با ایران استوار است.
 
همچنین از این طریق، قاچاق موادمخدر وانسان نیز صورت میگيرد.
محمد قاسم خدری معاون والی نیمروز میگوید که تاجران افغان، از این طریق از ایران  به افغانستان نفت و دیگر مواد را صادر میکنند و بعداً در پهلوی ولایت نیمروز، به ولایات دیگر افغانستان نیز انتقال میدهند.
وی به آژانس خبری پژواک گفت که ساختن فابریکات آب معدنی و پلاستیک در زرنج مرکز این ولایت، رول مهمی را در بهبود اقتصاد مردم این ولایت بازی کرده است.
موصوف افزود که همچنین شماری از مردم، در فابریکۀ بسته بندی بوری های سمنت و فابریکۀ موبلایل مصروف کاراند.
به گفتۀ وی، مردم این ولایت مصروف مالداری نیز ميباشند و عاید خوبی را از محصولات حیوانی به دست می آورند.
 
به اساس معلومات ریاست زراعت این ولایت، دریای هلمند از این ولایت  میگذرد وبعداً به ایران میرود؛ در پهلوی آن دریایی خاشرود نیز از این ولایت عبور میکند؛ اما در این اواخر مردم این ولایت از کمبود آب، با خشکسالی مواجه اند؛ زمین های شان خاره شده و مواشی شان نیز از بین رفته است.
 
بند کمال خان، بند بزرگ ولایت نیمروز است که در ولسوالی چهاربرجک موقعیت دارد و حال، تحت کار است.
 
محمد اکبر شریفی رییس زراعت گفت که با اعمار این بند، 80 هزار هکتار زمین این ولایت آبیاری و9 میگاوات برق را نیز تولید خواهد کرد. دراینجا نیز مردم مصروف زراعت و مصروف کار در این پروژه اند. بند ماری نیز بالای دریای خاشرود اعمار شده است.
 
وی به پژواک  گفت که نیمروز در پهلوی دشت های وسیع، زمین های زراعتی نیز دارد؛ گرچه دریای هلمند از ولایت نیمروز میگذرد؛ اما آب کافی آن به زمین های زراعتی نمیرسد؛ باآنهم شماری از مردم این ولایت مصروف زراعت اند.
به اساس معلومات ریاست زراعت نیمروز، در این ولایت گندم، جواری، کوکنار، خربوزه و تربوز بیشتر زرع میگردد.
با اعمار بند کمال خان در ولسوالی چهار برجک، 80 هزار هکتار زمین این ولایت آبیاری خواهد شد و زراعت این ولایت، بسیار پیشرفت خواهد کرد
 
همچنین شماری از مردم این ولایت، مصروف مالداری نیز ميباشند. مالداران؛ گاو، گوسفند و شتر را نگهداری ميکنند.
 
اما شمارى از باشندگان بعضی ولسوالی های این ولایت میگویند که از اثر خشکسالی اخیر، صدها راس مواشی شان تلف شده است.
محمود یکتن از باشندگان ولسوالی کنگ گفت که در چهار ماه گذشته، حدود 20 هزار مواشی شان از اثر عدم بارندگی و کمبود آب در این ولسوالی هلاک شده است.
وی به پژواک گفت که حدود 80 درصد مواشی مالداران، از بین رفته است.
به گفتۀ محمود، مواشی که از بین رفته اند؛ اکثر شان گاو، گوسفند بز بوده اند، که از اثر نبود سبزه از بین رفته اند.
 غلام سخی یکتن دیگر از باشنگان این ولسوالی گفت که مردم از خاطر کمبود سبزه، خارهای خشک را میده کرده و به مواشی شان میدهند.
 
در زمان های گذشته، نیمروز به نام گدام های غله جات آسیا یاد میگردید؛ در این ولایت شمار زیادی باغ نیز وجود دارد و انار آن، به نام (انارسیستان) شهرت دارد.
 
در زمان های قديم؛ امیر تیمور بر این ولایت حمله کرده و در جنگ، یک پای وى زخم برداشت، که بعداً به تیمور لنگ مشهور شد؛ بعد از این حادثه، وی بندهای آب، کانال ها و نهرهاى این ولایت را تخریب و باغ ها را از بین برد.
 
اکثر مردم این ولایت، از اثر سه دهه جنگ در کشور، مهاجر شده اند که از اثر آن، زمین های زراعتی وباغ ها خاره شده و همچنین خشکسالی نیز در هشت سال گذشته، این ولایت را آسیب رسانده است.
 
 با بازسازی کانال لشکری این ولایت، زراعت مردم خوب و اقتصاد شان تقویت شده است.
 
محمداکبر یکتن از دهاقین ولسوالی چخانسور گفت که سال گذشته 500 تُن خربوزه و تربوز را از فصل های خود به دست آورده است.
 
وی افزود که این حاصلات را به ولایات هلمند، کندهار و غزنی صادر کرده و پول خوب به دست آورده است.
 
محمد نعیم یکتن از باشندگان شهر زرنج گفت که قاچاق موادمخدر نیز از این ولایت بیشتر صورت میگيرد، که این نیز یک جنبۀ اقتصادی دارد.
 
به گفتۀ وی، شماری از افراد در این کاروبار مشغول اند و از همین طریق، اقتصاد خود را تقویت میکنند.
 
حاجی حبیب الله یکتن از تاجران این ولایت که رخت و کالا را از ایران وارد میکند، گفت که در پهلوی وی، تعداد زیادی افراد مصروف این شغل اند.
 
وی افزود که آنها از طریق بندر چابهار ایران، از کشورهای دیگر مواد را وارد میکنند و بعداً از طریق نیمروز، به ولایات دیگر کشور انتقال میدهند.