۲۱۵- حاجی خیر محمد ایماق:
نمايندۀ مردم سرپل – ارا: ۹۲۲۴
 
حاجی خیر محمد ایماق فرزند اکرام الدین ایماق ، در سال ۱۳۴۱ خورشيدی در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل  متولد گرديده است.موصوف تعليمات  ثانوی  را در ليسه زرغون کوت در سنچارک تکميل نموده و از صنف دوازدهم در سال ۱۳۵۹ خورشيدی فارغ گرديده است. ايماق بعد از فراغت به صفوف مجاهدين پیوست و تا سال ۱۳۷۲ خورشيدی مصروف جهاد بود و همچنان تا سال ۱۳۸۱ خورشيدی در مقاومت سهيم بود. موصوف بحيث وکیل در لویه جرگه اضطراری ، وکیل در لویه جرگه تصویب قانون اساسی، وکیل دورۀ پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه ، ايفای وظيفه کرده است.  
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۵۳۸۲۳۰
 
۲۱۶- سید محمدحسن شریفی بلخابی:
نمايندۀ مردم سرپل – ارا: ۹۸۰۴
 
سید محمدحسن شریفی بلخابی فرزند سید حسن، در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متولد گرديده است.موصوف تعلميات ابتدایی وثانوی را در سال ۱۳۷۴ خورشيدی در لیسه سيدجمال الدين ولسوالی بلخاب تکميل نموده است. بلخابی  تا درجه ماستری در علوم دينی در مدرسه قم ايران تحصیل نموده است. بلخابی عضو حزب وحدت مردم میباشد و علیه طالبان نیز جنگیده است. او رئیس گروپ علما در مسجد ، مدرس حوزۀ علمیۀ ومدارس دینی ، مسئول مدرسۀ اهل البیت،  رئیس شورای علمای دینی بلخاب و مسئول مجلۀ الفت بود.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۲۸۲۴۴
 
۲۱۷- عزیزه جلیس:
نمايندۀ مردم سرپل – ارا: ۳۰۹۱
 
 عزیزه جلیس بنت سیف الله ، در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در ولسوالی خشت پول ولایت سرپل متولد گرديده است.موصوف تعلميات ثانوی را در سال ۱۳۶۲ خورشيدی در لیسه خديجه جوزجان به اتمام رسانيده و سند لیسانس ادبیات در رشته ازبکی را در سال ۱۳۶۷ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. موصوف بحيث استاد لیسه امام زاده یحی ابن زید ، مدیره عمومی کودکستان ها و رئیس امور زنان ولایت سرپل ، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۹۹۰۴۲۵۰۷
 
۲۱۸- محمدحسین فهیمی:
نمايندۀ مردم سرپل – ارا: ۷۸۷۸
 
محمدحسین فهیمی فرزند محمدابراهیم، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متولد گرديده است.موصوف سند معادل لیسانس در علوم دينی در ايران و سند لیسانس در حقوق و علوم سیاسی را از پوهنتون خصوصی کاتب بدست آورده است. فهيمی درزمان دولت موقت معاون ریاست پلان زون منطقه ای شمال، درزمان دولت انتقالی ولسوال بلخاب ، دردورۀ ریاست جمهوری اسلامی آمر اکمالات قول اردوی ۲۵۹شاهین اردوی ملی، نماینده منتخب ولایت سرپل  در دوره پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه ، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۹۸۵۰۴۴۶۷ و ۰۷۷۶۹۵۰۹۳۲
ايميل : mhossainfahime@yahoo.com
   
۲۱۹- سید انورسادات:
نمايندۀ مردم سرپل – ارا: ۸۶۴۵
 
سید انورسادات فرزند سید مقیم ، در سال ۱۳۵۶ خورشيدی در مرکزولایت سرپل متولد گرديده است.موصوف از ليسه منهاج السراج سرپل فارغ گرديده است و سند لیسانس در  ژورنالیزم از پوهنتون استانبول را در سال ۱۳۸۰ خورشيدی بدست آورده است. سادات ازسال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲  بحيث مدیرعمومی نشرات تلویزیون ملی جوزجان و ازسال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۹ خورشيدی بحيث رئیس عمومی رادیوتلویزیون آئینه ، ايفای وظيفه کرده است.
 
شماره تماس: ۰۷۸۹۰۸۴۴۲۲ و ۰۷۰۰۶۶۱۸۱۸
ايميل: anwarsadat@mynet.com