۵۹- مولوی حبيب الرحمن :
سناتور انتخابی سرپل
 
الحاج مولوی حبیب الرحمن فرزند محمد، در سال ۱۳۴۷ خورشيدی در ولسوالی کوهستانات ولايت سرپل متولد گرديده است و در علوم دينی تحصيل نموده است. موصوف بحيث مدرس در مدارس علوم دینی ، ايفاى وظيفه کرده است. وی عضو جمعيت اسلامی  افغانستان دارد.
  
شماره های تماس :  0775301281-0787768412
 
۶۰- معصومه شاداب:
سناتور انتخابی سرپل
 
معصومه شاداب بنت سیف الله ، در سال  ۱۳۵۳ خورشيدی در قریه چرمگرخانه  مرکز ولايت سرپل متولد گرديده است و ۱۴ پاس تربیه معلم و فعلا و محصل پوهنځی حقوق پوهنتون دعوت ميباشد. موصوف بحيث معلم ، ترینردردفتر کوارسرپل، وکیل درشورای ولایتی سرپل ، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره های تماس:   0799483345 -0785059988