١-راديو بانو:
راديو بانو از رسانه هاى فعال ولايت سرپل است که توسط شفيع الله عزيزى در سال ١٣٨٦ خورشيدى تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو از ساعت ٦ صبح الى ١١ شب نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن ٣٠ کيلو متر ميباشد.در اين راديو ١٢ نفر مشغول کار اند که از جمله ٨ تن آنان خانم ها مى باشد.صاحب امتياز  اين راديو شفيع الله عزيزى است  و مسوول مدير آن  شفيق الله حيدرى مى باشد.
شماره  تماس :٠٧٩٧٩٠٩٠١٤ 
ايميل آدرس :  morningstar_radio@yahoo.com
 
٢-ماهنامه پيام شورا:
ماهنامه پيام شورا توسط شوراى ولايتى سرپل در سال ١٣٩٠ خورشيدى تاسيس و از چاپ برآمد.اين نشريه به تيراژ ٢٠٠٠ نسخه چاپ و در ولايت سرپل  و ولايات همجوار توزيع ميگردد.اين ماهنامه توسط اداره ملل متحد و  يو اين دى پى تمويل شده و هم اکنون ٣ تن در آن مشغول کار اند.مدير مسوول اين ماهنامه معصومه رمضانى است.
شماره تماس : ٠٧٩٤١١٥٥٦١  
ايميل آدرس:  payame.shora@yahoo.com
 
٣-ماهنامه سيماى زن:
ماهنامه سيماى زن از نشريه هاى فعال ولايت سرپل است که توسط رياست امور زنان در سال ١٣٨٥ خورشيدى تاسيس و از چاپ برآمد،در اين ماهنامه ٤ نفر مشغول کار اند. مدير مسوول اين ماهنامه رويا سحر است .
شماره تماس : ٠٧٩٩٠٤٣٥٠٧
٤-نشريه آيينه زن:
نشريه آيينه زن توسط رياست امور زنان ولايت سرپل به نشر ميرسد، در اين نشريه ٦ خانم ايفاى وظيفه مينمايد.مدير مسوول اين نشريه  تسيمه آرزو است.
تماس : ۰۷۹۹۷۱۸۵۱۸
٥-نشريه امبير:
اين نشريه توسط شاروالى سرپل به نشر ميرسد، بيشتر فعاليت هاى شاروالى را انعکاس ميدهد، چهار نفر کارمند دارد. مدير مسوول اين نشريه کمال الدين است .
شماره تماس :۰۷۹۹۱۰۴۶۶۲
٦-مجله سرپل:
اين مجله از طرف مقام ولايت به نشر ميرسد، در سال ١٣٩١ به فعاليت آغاز کرده است ،ده نفر کارمند دارد. مدير مسوول اين مجله انجنير مختار است .