عبداللطیف ابراهیمی فرزندشیرخان، در سال ۱۳۳۷ هجرى شمسى درقریه باسوس ولسوالى امام صاحب ولايت کندز به دنيا آمده وتعليمات ابتدايى را در مکتب محل وثانوی رابه درجه بکلوریا درشهرکندزبه پایه اکمال رسانیده است.
 
وى درسال ۱۳۹۲ ازپوهنځى شرعیات پوهنتون کابل به درجۀ ليسانس فارغ گرديده و ازسال 1368 الی 1379 ولسوال امام صاحب بود.
 
ابراهيمى ازسال 1380 براى دو سال والی ولایت کندز بود وبعداً به حيث والى سمنگان و فارياب و  در سال  1386 تا 1388 به حيث والى تخار ايفاى وظيفه نموده است.
 
عبداللطيف ابراهيمى که برادرعبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه است، در سال1390  تا دو سال بحیث وزیرمشاور ريیس جمهور درامور قومی وظيفه داشت و ازماه اسد سال 1392 بدينسو بحیث والی تخار ايفاى وظيفه ميکند.
 
وى علاوه بر زبان مادرى (ازبكى)، به زبان هاى درى و ‍پشتو وقسماً انگليسى نيز تکلم کرده ميتواند.ابراهيمى به کــوریـا ، چین ، تاجکـستان ، ازبـکــستان ، ترکیه ، عـربستان ســعودی وايـران سفر نموده است.
 
موصوف يكى از قوماندان هاى سابق جهادى  مربوط جمعيت اسلامى درولايت كندزبه شمار ميرود.
پدر و برادر و برخى اعضاى خانوادۀ ديگرعبداللطيف ابراهيمى با شمارى از افراد غير نظامى در حملۀ انتحارى ماه حوت سال ١٣٩١ در ميدان بزکشى ساحۀ باسوس ولسوالى امام صاحب نيز کشته شده اند.