۶۱- عبدالوهاب عرفان:
سناتور انتخابی تخار
مولوی عبدالوهاب عرفان فرزند خال محمد ، در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در قریه زردالو دره علیا- ولسوالی کلفگان ولایت تخار متولد گرديده است و در علوم دينی تحصيل نموده است. موصوف بحیث استاد در مکاتب ،مدیرمعارف ومدیر دارالعلوم عبدالرحمن بن عوف ( رض) ، ايفاى وظيفه کرده است.
 شماره های تماس:  0700719969-0775577330
 
۶۲- الحاج محمد یونس تخاری:
سناتور انتخابی تخار
 
سناتور محمد یونس تخاری فرزند الحاج وکیل محمد نظرخان ، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در شهرجدیدتالقان ولایت تخار متولد گرديده است و ۱۲ پاس ميباشد. موصوف رئیس شرکت ساختمانی و عضو جمعیت اسلامی افغانستان ميباشد.
 
شماره تماس:   0700714135