شورای ولایتی تخار، 15 عضو دارد که در انتخابات 1393، سه عضو سابق آن توانستند بار دیگر به این شورا راه پیدا کنند. در نتیجۀ انتخابات داخلی اين شورا، افراد زیر به حیث اعضای هیئت اداری آن تعیین گردیدند.
رییس: عصمت الله قربانی
معاون: ماریه تیموری
منشی: سید صلاح الدین برهانی
١- عصمت الله قربانی:
عصمت الله قربانی فرزند کریم الله قربانی؛ در سال ١٣٦٠ در شهر تالقان چشم به جهان گشود. قربانی پس از سپری کردن دوره مکتب در لیسه ابوعثمان تالقانی، شامل دارالمعلین گردید و در سال ۱۳۸۶ سند فراغت گرفت. قربانی، سند ليسانس خود را از پوهنځی علوم اجتماعی کابل به دست آورده است. قربانی در جریان تحصیل، مصروف فعالیت فرهنگی نیز بود. موصوف قبل از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث مسوول کانون فرهنگی جوانان افغانستان در تخار، موسس و صاحب امتیاز مجله خراسان نوین، و هم اکنون مدیر مسوول نشریه ادبى دریاچه می باشد.
شمارۀ تماس:  ٠٧٠٠٧٠٩٤٦٦
٢- عین الدین رستاقی:
عین الدین رستاقی فرزند نصر الدین؛ باشنده شهر جدید ولسوالی رستاق می باشد. موصوف، دوره مکتب را در لیسه حضرت عمر فاروق شهید در ولسوالی رستاق سپری نمود. رستاقی، از اعضای دور اول شورای ولایتی تخار است که در دوره سوم، بار دیگر توانست به این شورا راه پیدا کند.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٧٢٧٢٤١
٣- ارباب روح الله رووفی:
ارباب روح الله رووفی فرزند عبدالروف؛ در سال 1347 هـجری شمسی در قریه شاهان ولسوالی فرخار ولایت تخار چشم به جهان گشود. رووفی، دوره های ابتدائیه و متوسطه را در مکتب خانقاهی فرخار به اتمام رسانده و در سال 1365 در زمان مهاجرت در پاکستان، در لیسه مجاهد پشاور به دروس خویش ادامه داد. موصوف پس از بازگشت به کشور، شامل دارالمعلمین تخار شد و در سال 1387 سند فراغت از صنف 14به دست آورد. وى به حيث مدیر رادیومحلی ریاست مخابرات تخار، و آمر کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه کرده است. رووفی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، از سال 1385 الی 1393 به حيث معاون بانک آغاخان ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٥٤٨٧٠٢٢
٤- میراحمد قسیم:
میراحمد قسیم فرزند دلاور؛ در سال 1332 در قریه انجیر ولسوالی چاه آب تخار متولد شده است. موصوف، دوره مکتب را در ولسوالی خود سپری کرده و در سال 1350 شامل انستیتیوت تکنالوژی افغان در کابل شده و در سال ١٣٥٤ فارغ گردید. قسیم، به حیث مامور وزارت احیا و انکشاف دهات در مدیریت های انکشاف دهات تخار، جوزجان، کندز و پکتیکا در امور ساختمانی کار کرده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتى، برای مدت هشت سال مسوول بخش تکنالوژی معلوماتی در یک شرکت ساختمانی شخصی بود.
شمارۀ تماس: 0706285700
٥- عبدالمحبوب:
عبدالمحبوب فرزند عبدالودود؛ در سال ١٣٥٨ هجرى شمسى در شهر تالقان مرکز ولايت تخار چشم به جهان گشود. موصوف، شهادتنامه صنف 12 را از لیسۀ ملا عبدالودود شهید در شهر تالقان به دست آورده است. عبدالمحبوب پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث سرباز پولیس در تخار ایفای وظیفه می کرد. او به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٢٢٥٦٦٠
 
٦- سید صلاح الدین برهانی:
سید صلاح الدین برهانی فرزند سید برهان؛ در سال 1366 در قریه خطایان شهر تالقان به دنیا آمده است. دوره ابتدائیه را در مکتب تجربوی سید عبدالرحمن شهید و دوره لیسه را در لیسه ابوعثمان تالقانی در سال 1384 به پایان رسانده است.  موصوف بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، به پوهنځی زراعت پوهنتون تخار راه یافت و در سال 1389 سند فراغت به دست آورد. موصوف در جریان تحصیل، مصروف کارهای شخصی نیز بود و پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث سرپرست کلینیک جراحی آمو و مسوول نمایندگی یک شرکت ساختمانی در تخار کار کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٦٠٠٧٢٩٢
٧- محمد اعظم افضلی:
استاد محمد اعظم افضلی فرزند محمد اسلم؛ در سال 1361 در قریه چایله ولسوالی بهارک تخار متولد گردیده است. افضلی از لیسه نثاراحمد شهید در تخار فارغ گردیده و تا صنف 14 در دارالمعلمین تخار، در بخش ریاضیات تحصیل کرده است. او همچنان سند ليسانس را از پوهنځى تعلیم و تربیه تخار به دست آورده است. افضلی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، برای 11 سال در لیسه ذکور و نسوان الحاج عبدالقیوم بیک شهید، به صفت معلم و در عین زمان به مدت 5 سال به حیث ريیس شورای انکشافی قریه جنگاور و میدانی ها ولسوالی بهارک ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٠٧٩٧٨٤٠
٨- وفی الله رحمانی:
وفی الله رحمانی فرزند عبدالرحمن؛ در سال 1357 در قریه کولابی مرکز ولایت تخار دیده به جهان گشود. موصوف دوره ابتدایی و متوسطه را، در مکتب آهندره سپری نمود و از لیسه ذکور خواجه غار فارغ گردیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مدتی به حیث ريیس شورای انکشافی کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0700705012
٩- حاجی جمعه خان:
حاجی جمعه خان فرزند حاجی امام مراد؛ در سال 1343 در قریه آق بلاق ولسوالی کلفگان متولد گردیده است. جمعه خان در سال 1366 از لیسه ابوعثمان تالقان فارغ گردیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، از سال 1380 برای مدت شش سال به صفت قوماندان امنیه ولسوالی کلفگان ایفای وظیفه کرده و از سال 1386 الی 1392، به حيث قوماندان قطعه منتظره ولسوالی کفلگان کار می کرد. 
شمارۀ تماس: ٠٧٠٦٢٠٩٩٤٠
١٠- استاد محمد حسین حنیف:
استاد محمد حسین حنیف فرزند عبدالله؛ در سال 1347، در قریه زردآلوى دره سفلای ولسوالی کلفگان تخار چشم به جهان گشوده است. حنیف، تعلیمات ابتدایی را در ولسوالی کلفگان و تعلیمات ثانوی را در مدرسه جامعه اسلامیه در پاکستان به پایان رسانده است. حنیف، در سال 1390 از طرف کمیته ارزیابی معينیت تعلیمات مسلکی وزارت معارف، سند فراغت صنف 12 را اخذ نموده است. حنیف در لیسه ابوالحسن خرقانی، لیسه نسوان زردآلو و لیسه حسین شهید در بدخشان، به حيث معلم ایفای وظیفه کرده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، بیشتر از یکسال به صفت رییس عودت مهاجرین تخار ایفای کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٦٥٠٦٥٧٦
١١- مولوی کرامت الله:
مولوی کرامت الله فرزند عبدالوهاب؛ در سال 1354 در قریه سیاب ولسوالی رستاق متولد گردیده است. موصوف تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیه قریه سیاب فراگرفته و در سال 1385 از دارالعلوم تخارستان در ولایت کندز فارغ گردیده است. وى پس از فراغت، برای مدت سه سال به حیث معلم در لیسه حضرت سلطان کندز ایفای وظیفه کرده است. او پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث ریس شورای انکشافی قریه سیاب کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0708727341
١٢- لطيفه سعيدى:
لطيفه سعيدى فرزند حاجى نور الله؛ در سال ١٣٦٤ در منطقه يکه توت ولسوالى چال به دنيا آمده است. خانم سعید، دوره مکتب را در لیسه بى بى مريم شهر تالقان سپری کرده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، در بخش هاى صحى واکسين، معلمى، ايجاد کورس هاى سوادآموزی و حرفوی اجرای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٧٠٣٣٣٣٣
١٣- ماریه تیموری:
ماریا تيمورى فرزند تيمورشاه؛ در سال 1364 در ولسوالی فرخار ولایت تخار متولد شده است. موصوف پس از فراغت از لیسه فرخار، شامل پوهنځی ادبیات پوهنتون تخار گردید و در سال 1393 به درجه ليسانس فارغ گردید. تیموری، از اعضای سابق شورای ولایتی می باشد که در نتیجۀ انتخابات داخلی، به حیث معاون این شورا برگزیده شد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٧١٠٩٠٠٨
١٤- سهيلا جویا:
سهيلا جویا فرزند عبدالجبار؛ در سال ١٣٥٢ در ولسوالی ینگى قلعۀ تخار به دنیا آمده است. خانم جویا پس از فراغت از لیسه بی بی مریم ولایت کابل، شامل پوهنځى زمین شناسی پوهنتون کابل گردید و در سال ١٣٧٥ به درجه ليسانس فارغ گردیده است. موصوف از سال ١٣٧٩ برای مدت پنج سال در بخش های مختلف معارف در ولسوالی ینگى قلعه کار کرده است. خانم جویا، از اعضای سابق این شورا می باشد که توانست بار دیگر به این شورا راه پیدا کند.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٧١٨٩٢٤
١٥- حاجی محمد یعقوب نظری:
حاجی محمد یعقوب نظری فرزند مرحوم وکیل محمد نظر؛ در سال 1336 در قریه بوده شهر تالقان متولد شده است. نظری، تعلیمات ابتدایی را در تخار فراگرفته و فارغ صنف 14 در مدرسه امام ابوحنیفه در کابل می باشد. نظری پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث رییس کار و امور اجتماعی تخار کار کار کرده است.  
شمارۀ تماس:  ٠٧٠٠٧٠٩٢٤٢