شوراى ولایتی دایکندی، داراى ٩ عضو به شمول سه زن است و شش تن، به حيث اعضاى جديد به شورا راه يافته اند.
اعضاى جديد شوراى ولايتى:
١سبحان نایبی:
سبحان نایبی معاون شوراى ولايتى فرزند حاجی انور؛ در سال 1368 در قریه نیلی مرکز ولایت دایکندی به دنیا آمد. تعليمات ابتدايى و متوسطه را در مکتب سنگموم در مرکز دایکندی سپری کرد. فعالیتهایش را در سال 1383 آغاز کرد و در موسساتی که برای افغانها فعالیت می نمود شامل وظیفه شد. نايبى در کنار کار با موسسات به فعالیتهای اجتماعی نیز پرداخت و انجمن طلوع دایکندی را تاسیس کرد، در فعالیتهایی که با جوانان داشته، آنان را تشویق به ورزش و دوری از اعتیاد نمود. وى در کنار فعالیتهای اجتماعی در سال 1387 فعالیت حزبی را آغاز نمود و عضویت شورای مرکزی حزب انسجام ملی را گرفت و منیحث رئیس کمیته جوانان در دایکندی کار ميکرد. نايبى درانتخابات شواری ولایتی به گونه مستقل نامزدشدواینک منیحث معاون شورای ولایتی ایفای وظیفه می کند.
شمارۀ تماس:0779542348
٢- سید زکریا هاشمی:
سید زکریا هاشمی فرزند سید عسکر؛ در سال ١٣٦٢ در قریه کورگه ولسوالی خدیر دایکندی به دنیا آمد. تعليمات ابتدایی را در ولسوالی خدیر گذراند و در سال ١٣٨٩ از رشته ریاضی دارالمعلمین دایکندی فارغ شد. وى بیشتر فعالیتهایش را در ولسوالی هاى خدیر و سنگتخت بندر گذراند. چهار سال منحیث مدیر ثبت احوال نفوس در ولسوالی سنگتخت انجام وظیفه نمودو بعد از آن به فعالیتهای حزبی اغاز کرد. سید زکریا عضو شورای مرکزی حزب انسجام ملی شد و در کابل در دفتر حزب کار می کرد. وى خود را در انتخابات شورای ولایتی به گونه مستقل نامزد کرد و به شورا راه یافت؛ او اینک منیحث منشی شواری ولایتی دایکندی ایفای وظیفه می کند.
شمارۀ تماس:0708672758
٣- حاجی غیرت جواهری:
حاجی غیرت جواهری فرزند محمد عظیم؛ در سال 1350 درقریه تمزان ولسوالی کیتی به دنیا آمد. تعليمات ابتدایی و متوسطه را در لیسه محل به پایان رسانيد و در کنار مکتب، نزد ملا امام درسهای دینی را نیز فرا گرفت. وى به درجۀ  لیسانس از  پوهنځى علوم اجتماعی ناصر خسرو دايکندى در سال ١٣٩٢ فارغ شده است. جواهرى به کارهای اجتماعی علاقمندی زياد داشت و بیشتر مردم را به تحصیل و دانش تشویق می کرد. در سال 1390 انجمن رشد معلولین دایکندی را تاسیس کرد و کار را برای رشد و حمایت معلولین آغاز نمود. وی از آغاز روزهای تاسیس حزب وحدت مردم افغانستان، با محمد محقق بوده و تا حال به این همکاری ها ادامه داده است؛ فعلاً منیحث رئیس شورای ولایتی حزب وحدت مردم در ولایت دایکندی کار می کند.
شمارۀ تماس :0773512948
٤-سُمیه محمدی:
سُمیه محمدی بنت عوض محمد؛ در سال 1363 در قریه غجور باش ولسوالی سنگتخت بندر متولد گرديد. در سال 1368 به ایران مهاجر شد و در همان کشور تعليمات ابتدایی نمود. وى در سال 1384 به کشور برگشت ودر لیسه ذکور سنگتخت بندر به تعليماتش ادامه داد و اینک فازغ صنف 14 تربیه معلم است. سُمیه در دوران تحصیل به فعالیت های اجتماعی نیز پرداخت. ایجاد شورای زنان سنگتخت بندر، ایجاد کورسهای سوادآموزی برای زنان و تشویق خانواده ها برای تحصیل زنان و دختران، از فعالیتهای وى در سالهای تحصیلش بوده است. به رغم مشکلات اقتصادی و دید سنتی مردم نسبت به تحصیل دختران، سمیه تلاش کرد و در جریان تحصیل و بعد از فراغت، معلمی را پیشه نمود و ١٠ سال به شغل معلمی پرداخت و از شغل معلمی تجربه های تازه ای کسب کرد.
شمارۀ تماس:0704023299
٥- سیما رستمیان:
سیما رستمیان بنت آصف خان؛ در سال 1357 در قریه القان ولسوالی شهرستان به دنیا آمد . تعليمات ابتدایی و متوسطه را در لیسه نسوان محل  سپری کرد و در سال 1385 ازصنف ١٢ از همین لیسه فارغ گرديد. وى بعد از فراغت، در بخش صحت که مشکلات عمده مردم قریه اش بود، قدم گذاشت و کورسهای قابلگی و نرسینگی را که از سوی موسسه شهدا ارگانيزيشن برگزار شد، دنبال کرد وبعد از فراغت، چهار سال در شفاخانه ولسوالى انجام وظیفه کرد. خانم رستميان در دور سوم انتخابات شواری ولایتی، خود را به گونه مستقل نامزد نمود و به شورا راه يافت.
شمارۀ تماس:0777754212
٦- شیما محمدی:
شیما محمدی بنت محمد عیسی؛ در سال 1369 در قریه نالیج ولسوالی میرامور چشم به جهان گشود. تعليمات ابتدایی و متوسطه را در لیسه نسوان ولسوالى گذراند و در کنار اینکه درس می خواند، به خاطر نبود معلم در لیسه منحیث معلم کار می کرد. سه سال معلمی کرد و بخاطر فعاليت هاى اجتماعى از سوی مردم محل، نخست به حيث معاون و بعداً به حيث مشنى شورای انکشافی ولسوالی تعيين گرديد. اين نامزد مستقل شوراى ولايتى در طول فعالیتهای اجتماعی، فعالیتهای حزبی نیز داشت که در آغاز این فعالیتها در حزب وحدت مردم افغانستان فعالیت نمود؛ اما دیری نگذشت که عضویت شورای مرکزى حزب ملت افغانستان را کسب کرد.
شمارۀ تماس :0765766672
اعضاى سابق که به شوراى جديد راه يافته اند:
٧- سهراب علی اعتمادی:
سهراب علی اعتمادی رييس شورای ولایتی فرزند حاج محمد حنیف؛  در سال 1336 در ولسوالی شهرستان  دایکندی چشم به جهان گشود. تعليمات ابتدايى را درهمین ولسوالى نزد سید علی نقی نجفی يکى از عالمان دينى فرا گرفت. وى در بخش ادبیات علم نحو در شهرهاى مشهد و قُم ایران تعليم نموده و از صنف دوازدهم لیسۀ سنگموم مرکز دايکندى فارغ گرديده است. فعلاً مصروف تحصيل سال سوم در رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ناصرخسرو دایکندی است. اعتمادى در وقت جهاد، درچوکات شوراى جهادى در جبهات غزنی، بامیان و میدان وردک شرکت داشت. در زمان حکومت مجاهدين دهۀ١٣٧٠ به عنوان مدیرمالیه ومعاون ولسوالی شهرستان وظیفه انجام داده است. وى عضو سابق شوراى ولايتى بوده که اين بار هم به شورا راه يافته و به حيث رييس شورا انتخاب گرديده است.
شمارۀ تيليفون: 0775622530
٨- هادی رحیمی زاده:  
هادی رحیمی زاده؛ در سال  1355 در ولسوالی سنگ تخت متولد شده است. به علت جنگها و تعطیلی مکتب از رفتن به مکتب بازمانده و  ناگزیر نزد روحانی  محلى سواد آموخته است. وى در سال 1371 به منظور فراگيرى علوم دینی راهی  ایران شده و در حوزه علمیه مشهد در رشته ادبیات عرب، منطق و فقه براى  سه سال تحصیل نمود.  بعداز برگشت به افغانستان در جبهات مقاومت با حزب وحدت درمناطق مرکزی پیوسته و با تصرف مناطق مرکزی توسط طالبان مجبور به مهاجرت به پاکستان گرديد و تا سال 1382 در آن کشور مى زيست.
شمارۀ تيليفون: 0775577829   
٩- محمدابراهیم:
محمدابراهیم فرزند صفدر؛ در سال 1348 در ولسوالی کجران در یک خانواده مذهبی متولد شده و در سال 1354 شامل مکتب متوسط مرکز کجران گردیده و تا صنف پنجم درس خوانده است. تعليمات دينى را در سال 1358 نزد ملا امام  محل فرا گرفت. در سال 1363 در صفوف یکی از جبهات مجاهدین پیوسته و در سال 1367 عازم ایران شد و در سال   1371 به افغانستان برگشت و براى سه سال به حیث قوماندان در ولسوالی کجران وظیفه داشت. با به قدرت رسيدن طالبان در دهۀ ١٣٧٠ و تصرف کجران به دست آنها، دوباره به ايران رفت. اين عضو شوراى ولايتى در دور قبلى نيز عضويت شورا را داشت.