سيدانور رحمتى فرزند سيد رحمت در سال۱۳۳۸ هجری شمسی در ولسوالى يكاولنگ ولايت باميان به دنيا آمد. دورۀ ابتدائيه و متوسطه را در مركز يكاولنگ سپرى نموده و در سال ۱۳۵۸از صنف دوازدهم ليسۀ زراعت هرات فارغ شده است.
وى به علت اشغال كشور توسط قواى شوروى سابق، تحصيلات عالى نکرده و در صف جهاد پيوست و در امور سياسى و نظامى  بصورت منظم در سازمان نصر و حزب وحدت اسلامى افغانستان وظيفه انجام داد.از سال ۱۳۶۴ الى ۱۳۶۶ مسؤول سياسى ولسوالى يكاولنگ باميان و از سال ۱۳۶۶ الى ۱۳۶۸مسؤوليت ولايتى سازمان نصر را درين ولايت  به عهده داشت.
در سال ۱۳۶۹ به پاس دعوت شوراى سراسرى قوماندانان جهادى در رأس بيش از هفتاد  قوماندان ارشد حزب وحدت، در سومين اجلاس سراسرى قوماندانان در‹‹ژور›› اشتراک نمود. در سال ۱۳۷۰ به عضويت شوراى مركزى حزب وحدت انتخاب شد و در حزب، بطور عمده در بخشهاى سياسى و روابط عمومى و نظامى  فعالیت داشت.
 در سالهاى ۱۳۷۴ الى ۱۳۷۶ به حيث سخنگوى آن حزب،ايفاى وظيفه نمود. بعد ازحکومت طالبان وبرگشت به كشور باهمكارى جمعى ازفرهنگيان مؤسسه فرهنگى، اجتماعى‹‹مهر›› و هفته نامه ‹‹بهار›› را ايجاد نمود.
درلويه جرگه اضطرارى و لويه جرگه قانون اساسى به عنوان نماينده جامعۀ مدنى باميان و نماينده منتخب شهريان كابل شرکت داشت.
والى فعلى غور از سال ١٣٨١ تا كنون رييس موسسه فرهنگى، اجتماعي ‹‹مهر›› و مدير مسؤول هفته نامه ‹‹بهار›› نيز است، از زمستان سال ١٣٨٥ براى پنج سال رياست دفتر معاون رييس جمهور را به عهده داشت. در ماه ثور ١٣٨٩ الی حمل سال١٣٩١ به حیث والی ولایت سرپل ایفای وظیفه نموده و از آن به بعد تا حال به حيث والى غور ايفاى وظيفه ميکند.