ده ولسوالی ننگرهار از تیم های سیار ثبت نام کنندگان بی بهره اند

 

 
جلال اباد(پژواک ١٣عقرب ٩٢): رییس کمیسیون مستقل انتخابات ننگرهار میگوید که به خاطر مشکلات امنیتی به ده ولسوالی این ولایت تیم های سیار ثبت نام کنندگان را نه فرستاده است.
داکتر محمد اجمل اختر مسوول دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ ١٣ عقرب دریک مصاحبۀ خاص به آژانس خبری پژواک گفت، که آنها در تمامی ولسوالی های ننگرهار تیم های سیار توزیع کارت های رای دهندگان را در نظر گرفته بود، اما به خاطر مشکلات امنیتی تنها در ٢ ولسوالی آنرا فعال کرده است.
وی افزود، که به آنها از سوی مسوولین امنیتی در ولسوالی های دیگر اجازۀ تیم های سیار داده نشده است.
وی میگوید: " در حصارک، شیرزاد، خوگیانی، بتی کوت، چپرهار، پچیراگام وشماری از ولسوالی های نا امن دیگر تیم های سیار را فعال نکرده است."
داکتر اجمل می ا فزاید، که تا حال در تمامی ننگرهار در حدود ١٤٠ هزار تن ثبت نام کرده اند، که ٣١ در صد شانرا زنان تشکیل میدهد.
موصوف میگوید، که در ولسوالی های سرخ رود، کامه، کوز کنر، بهسود و رودات ولایت ننگرهار تعداد زنان که کارت میگرند بیشتر است و در ولسوالی های دیگر تعداد زنان که کارت میگرند کم است.
به گفتۀ وی، در ولسوالی های دیگر زنان ثبت نام کرده اند، اما تعداد شان کم است.
داکتر اجمل ازبیان تعداد دقیق ثبت نام رای دهندگان ولسوالی های نا امن خود داری کرد وافزود، که از اداره مرکزی برای شان اجازه داده نمیشود، که آنها شماردقیق را به رسانه ها بدهند.
اما موصوف گفت، که گرچه در ابتدا پروسۀ ثبت نام، این پروسه بسیار ضعیف بود، اما با ایجاد تیم های سیار وآگاهی عامه به خلاف توقع آنها ثبت نام شده است، اما باز هم اشتراک زنان در آن کم است.
وی گفت: " بد بختانه به ما اجازه داده نشد، که دربعضی مناطق سرحدی، که مردم آن نمیتوانند به مراکز ثبت نام بروند، تیم های سیار بفرستیم."
موصوف میگوید، که  کاندیدان احتمالی شورای ولایتی که از لیست ابتدایی نام های شان حذف شده، ١١ تن آنها برای شان عرایض رسمی را پیش کرده اند، که آنها آنرا با مرکز شریک کرده اند.
وی می افزاید، که آنها هیچ نوع مشکل در برابر پروسۀ انتخابات ندارند، اما تنها مشکل نا امنی است، که آنها را باچالش روبرو کرده اند.