شاه ولى الله اديب فرزند محمد اسلام، درسال ١٣٤٨ خورشيدى در ولسوالى درواز ولايت بدخشان متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدايى در منطقۀ خود انجام  داده و بعد از تجاوز اتحاد شوروى مثل ساير افغان ها به پاکستان رفت و تعليمات متباقى خود را در آن کشور تکميل کرد.
وى ليسه و انستيتيوت را در شهر پشاور پاکستان خوانده و ليسانس خود را در بخش علوم اسلامى، ادبيات  و  زبان عربى از کشور ليبيا به دست آورده و ديپلوم مافوق ليسانس خود را از پوهنتون سودان و ماسترى خود نيز از پوهنتون بين المللى خرطوم کشور سودان دريافت کرده است.؟
 وى تحصيلات عالى خويش تا درجۀ دوکتورا در پوهنتون بين المللى خرطوم سودان پيش برده و همچنان يک سند از بخش انکشاف بين المللى انستيتيوت مسلکى ايالات متحده امريکا، در سال ٢٠٠٧ميلادى را بدست آورده است.
وى در داخل و خارج از کشور وظايف مختلف پيش برده است. موصوف قبل از وظيفه فعلى رييس نشرات و سخنگوى وزارت تحصيلات بود و علاوه بر آن عضويت شوراى عالى وزارت تحصيلات عالى نيز داشت.
 اديب در زمان جهاد عضو هيئت تحرير مجلۀ المجاهدون در کشور پاکستان بود و همچنان بحيث کارمند سفارت افغانستان در ليبيا، مسوول اتحاديۀ جوانان در کشورهاى پاکستان، ليبيا و سودان درزمان هجرت،  مسوول مجلۀ عربى زبان افغانستان، استاد پوهنتون افريقا در سودان و يکتعداد وظايف ديگر پيش برده است.
 استاد شاه والى الله اديب عضوى حزب جمعيت اسلامى و  علاوه بر آن  نوسيندۀ ١٥ کتب و مقالات مختلف ميباشد، در تعداد زياد از کنفرانس ها و سيمينار هاى بين المللى شرکت کرده و با زبان هاى درى، پشتو، عربى و انگليسى تسلط دارد.
 شمارۀ تماس : ۰۷۰۷۶۰۸۶۹۰
ايمل آدرس :    dr_adeeb23@hotmail.com