ميمنه (پژواک ١٦عقرب ٩٢) : فارياب با ترکمنستان سرحد دارد و اقتصاد بيشتر مردم آن به قالين بافى و زراعت و مالدارى متکى است، اگر چه وضعيت اقتصادى مردم نسبت به گذشته خوب شده ، اما با مشکلاتى هم روبرو هستند.
 بندر آقينۀ  در ولسوالى اندخوى و سرحد ترکمنستان واقع بوده و اموال تجارتی بخصوص مواد نفتی و خوراکه از کشورهای آسیای میانه، اروپا، امارات عربی، ایران و چین وارد شده؛ و صنایع دستى و فرآورده های زراعتی صادر ميگردد.
واردات را موتر و پرزه جات آن،آهن آلات و سيخ گول؛ و صادرات را ميوۀ خشک مانند پسته و بادام و صنايع وطنى از قبيل قالين، گليم و پوست حيوانى تشکيل ميدهد.
زراعت:
مسوولان زراعت فارياب ميگويند که ٨٥ درصد مردم اين ولايت زراعت پيشه ، باغدار و مالدار بوده و در اين بخش هاى به مقايسۀ سالهاى گذشته پيشرفت هايى صورت گرفته است.
اسد الله بهار،رييس زراعت ومالدارى فارياب ميگويد که  دوصد هزار هکتار زمين للمى و ١٨٠ هزار هکتار زمين آبى وجود دارد و همه ساله براى دهاقين تخم بذرى گندم و کود کيمياوى توزيع ميشود.
وى علاوه ميکند که امسال ٣٧٨ متريک تن تخم گندم  به دهاقين داده شد که در افزايش حاصلات نقش مهم دارد.
اما بهار گفت که در بخش زراعت با مشکلات متعدد روبرو اند . به علت کمبود آب ،نباريدن باران به موقع و آفات زراعتى امسال  حاصلات گندم  ٧٤ درصد للمى و ٤٦ درصد آبى کاهش داشت.
رييس زراعت ميگويد:(( بايد آب هاى سرکش ضايع نشود و بند هاى آبگردان ايجاد گردد، آب بر مزرعه تنظيم شود و به مردم آگاهى داده شود که آب زراعتى را به پيمانۀ لازم مصرف کنند.))
به دهقان سهولت فراهم شود که زمين  خود را هموار کند که با اينکارزمين ها به تناسب همديگر رشد ميکند و از ضياع آب جلوگيرى ميشود.
بهار ،ميگويد که قبلاً باغدارى ستندر نبود، اما حالا تخنيکى و ستندرد شده است.سه هزار جريب باغ ايجاد گرديده که عمده ترين آن شامل ناک، سيب، شفتالو و انگور بوده که به بيرون از ولايت نيز صادر ميشود.
همچنان لوازم باغدارى ، پمپ هاى دوا پاشى  و نهال به باغداران توزيع گرديده و آنها تحت آموزش هاى فنى قرار گرفته اند.
 رييس زراعت علاوه ميکند که سه هزار جريب باغ ايجاد شده که بخصوص انگور، سيب، ناک و شفتالو به ساير ولايات نيز صادر ميگردد.
اين درحالى است که ميوۀ تازه بخصوص شفتالو وسيب فارياب، بازار ميوه هاى وارد شده از چين و ازبکستان را سرد ساخته است.
باغداران ميگويند که سيب وشفتالو در ولسوالى بعد از ايجاد فارم هاى زراعتى و گذشت سه سال، اکنون حاصل خوب داده و آنان از حاصلات شان ابراز رضايت ميکنند.
با آنکه سيب در ساير ولسوالى ها نيز حاصل ميدهد، اما سيب و شفتالوى ولسوالى قيصار به علت آب و هواى مناسب و پرورش و رشد فارم هاى زراعتى شخصى، حاصل بيشتر داده است.
حاجى محمد ابراهيم يکتن از باغداران قريۀ ينگى ولسوالى قيصار ميگويد که شش سال قبل ٤٠٠ اصله نهال سيب وشفتالو را غرس نموده  که سال گذشته نسبتاً حاصل خوب داشت، اما امسال حاصل بهتر داده است.
وى گفت که امسال يک سير( هفت کيلو) شفتالو را تا ٧٠٠ افغانى  و يک سير سيب را ٤٥٠ افغانى فروخته است، حالانکه سال گذشته نهال ها تازه به ثمر رسيده و قيمت آن کمتر بود.
اين باغدار علاوه کرد که مردم، شفتالو و سيب قيصار را مى پسندند،چرا که هم تازه و هم باکيفيت و لذيذ است، ازهمينرو بازار شفتالو و سيبى که از چين و ازبکستان وارد ميشود و کيفيت خوب ندارد، سرد شده است.
حاجى محمد ابراهيم ميگويد که از هر درخت سيب و شفتالو به طور اوسط ١٠ سير حاصل گرفته  و عايد خوبى بدست آورده است.
حبيب الله که در شهر ميمنه مرکز فارياب دکان ميوه فروش دارد، نيزميگويد : (( از وقتى که شفتالوى قيصار رسيده، کسى شفتالوى خارجى را بيع نمى کنه.))
اين دکاندار علاوه ميکند که يک کيلو شفتالوى وطنى را يکصد افغانى خريدارى نموده و ١٣٠ افغانى مى فروشد و عايد خوبى دارد.
وى گفت که عنقريب سيب قيصار نيز حاصل ميدهد که  بازار او گرمتر خواهد شد.
ملا ويس که پنجصد اصله درخت سيب و شفتالوى فرانسوى،لبنانى و ايرانى دارد، نيز حاصلات خود را قناعت بخش دانسته، ميگويد که امسال دانه هاى شفتالو کلانتر است و حتى  وزن سه دانۀ آن به يک کيلو ميرسد.
اما وى گفت: ((دوا را خود ما ميخريم و در درختان،غير فنى استعمال ميکنيم، مگر ادارۀ زراعت تا حالى طريقۀ دواپاشى راه هم برى ما ياد نداده، چه رسد به اينکه دوا بدهد.))
تجارت و سرمايه گذارى:
انجنير حفيظ رييس اقتصاد فارياب ميگويد که به جز از سرمايه گذارى هاى کوچک، سرمايه گذارى بزرگ صورت نگرفته و وضع اقتصاد مردم خراب است.
وى مى افزايد که کار و شغل نيست و جوانان براى کار به کشورهاى همسايه بخصوص ايران ميروند، لازم است که دولت زمينۀ کاريابى را فراهم کند.
رييس اقتصاد فارياب گفت که قالين صنعت مهم فارياب را تشکيل ميدهد،اما بازار ندارد، بايد درب خش صنايع دستى  و زراعت سرمايه گذارى شود تا اقتصاد مردم بلند برود.
حيات الله مدير عامل اتاق تجارت فارياب نيز از عدم سرمايه گذارى سخن زده، ميگويد که امنيت ، قناعت بخش نيست، در گذشته تاجران سرمايه گذارى کردند، اما حالا دل خوش نمى کنند.
موصوف علاوه ميکند که در سالهاى ١٣٨٧ و ١٣٨٨ شرکت هاى توليد يخ و فانتا  در فارياب ايجاد گرديد، اما ازينکه مواد آنرا از خارج مى آورند، با مشکل مواجه گرديده و اين فابريکه ها ورشکست شد و از کار افتيده است.
مدير عامل اتاق تجارت فارياب گفت که وضعيت تجارت خوب نيست، فارياب ولايت دور افتاده بوده و تاجران اموالى را که وارد ميکنند، زمينۀ عمدۀ فروشى آن  وجود ندارد، ازهمينرو بيشتر تاجران فارياب در مزار شريف ولايت بلخ سرمايه گذارى مى نمايند.
به گفتۀ وى، تاجران اموال را از طريق بندر آقينۀ فارياب و حيرتان ولايت بلخ وارد ميکنند و تا حدى بندر آقينه در رشد اقتصاد تاجران موثر بوده است.
قبل ازين اتاق تجارت گفته بود که خدمات و اجراآت به موقع مسوولان گمرک آقینه، علاقمندى تاجران را افزايش داده است.
عظیم "مسگر" رئیس سابق اتاق تجارت ولسوالی اندخوی فارياب در اوايل سالجارى گفته بود که در سال های گذشته، تعداد تاجرانی که اموال شانرا از طریق بندر آقینه وارد مینمودند، به ٤٠٠ تن میرسید؛ اما حالا به بیش از یکهزار تن از این مسیر استفاده میکنند، که اموال شان بدون معطلی درظرف چند ساعت مراحل قانونی را طی مینماید.
به گفتۀ وى، قبلاً ٣٦ کيلومتر سرک از مرکز ولسوالى اندخوى تا بندر آقينه، خامه بود و تاجران براى انتقال اموال شان با مشکل مواجه بودند؛ اما حالا اين سرک، قير شده و سهولت لازم براى تاجران فراهم گرديده است.
پول اين پروژه، بالغ بر ٢٢ ميليون دالر بوده که از سوى بانک انکشاف اسلامى پرداخته شده و توسط وزارت فوايدعامه، عملى گرديده است.
گمرک آقینه، در ساحۀ ریگزار واقع بوده و حدود ١٦٠ کیلومتر از میمنه مرکز فاریاب فاصله دارد.
در گذشته، گمرک آقینه مدیریت عمومی بود؛ اما در این اواخر به ریاست ارتقا یافته است و در تشکيلات آن ٥٥ تن کار میکنند.
اين درحالى است که وزارت تجارت اختصاص شش ميليون دالر را براى ايجاد پارک صنعتى بندر آقينه اعلام کرده است.
انوارالحق احدى وزير سابق تجارت و صنايع که در زمستان سال ١٣٩٢ از تاسيسات تجارتى ولسوالى اندخوى و بندر آقينه در سرحد ترکمنستان ديدن کرد، گفته بود که در اين پارک صنعتى، کارگاه هاى صنعتى، خانه هاى رهايشى، پارکينگ، سرک، پايه هاى برق و سيستم آبرسانى براى صنعتکاران به شمول قالين بافان، ايجاد مى گردد.
اين پارک صنعتى،  ١١٠٠ جريب زمين را احتوا مى کند که سه سال قبل، اطراف آن با ديوار جالى احاطه گرديده است.
به گفتۀ وى، اين شش ميليون دالر براى تمام نيازمندى هاى پارک، کافى نبوده و به هشت ميليون دالر ديگر نيز ضرورت است.
وزارت تجارت، زمين رايگان نيز به دسترس تاجران و صنعتکاران اندخوى قرار ميدهد تا صنعتکاران و تاجران، تشويق شوند و توليدات داخلى به خصوص قالين رشد بيشتر نمايد.
صنايع دستى:
مشهور ترین قالین افغانستان در فاریاب تولید میشود که شهرت جهانی دارد، بیش از 65 فدرصد مردم ولسوالی های چهارگانه ( اندخوی ، قرمقُل ، قُرغان و خانچارباغ) از طریق صنعت قالین امرار معیشت مینمایند . مردم ولسوالی های دولت آباد، شیرین تگاب ، خواجه سبز پوش ، بلچراغ و قیصار نیزقالین بافی میکنند که معروفترین قالین ها بنام علی خواجه ، مَوری و تگاب شیرین یاد میشود.
در صنعت قالين، بيشتر زنان اشتغال دارند.
شريفه عظيمى رييس امور زنان فارياب ميگويد که  کميتۀ رسمى زنان تجارت پيشه ندارند، اما زنان به شکل خصوصى صنايع دستى را توليد وعرضه ميکنند.
به گفتۀ وى، در ميمنه مرکز فارياب و هشت ولسوالى دکان هاى صنايع دستى زنان فعاليت دارد که انجمن هاى اجتماعى رياست زنان آنرا جمع نموده و به فروش مى رسانند.
خانم عظيمى مى افزايد که براى رشد اقتصاد زنان سالانه ٢٠ هزار زن تحت پوشش پروژه هاى آموزشى قرار ميگيرند.به آنها قرضه هاى کوچک داده ميشود که صنايع دستى را توليد و عرضه کنند.
رييس امور زنان ميگويد که زنان بخصوص در ميمنه، اندخوى قيصار ‎، گرزيوان و بلچراغ به قالين و گليم بافى، گلدوزى، موره دوزى خياطى،، شال بافى، الچه ( چپن) سازى ومالدارى اشتغال دارند و وضعيت زنان تجارت پيشه نسبت به گذشته بهتر شده است.
الچه از  پنبه و ابريشم تهيه ميگردد و يک چپن ابريشمى تا دو هزار افغانى قيمت دارد.
رييس امور زنان علاوه ميکند که تعداد انجمن هاى زنان به بيش از ٢٠٠ ميرسد و شش هزار زن صنايع دستى را توليد و عرضه ميکنند.اما زنان با عدم بازاريابى  مواجه اند.
وى گفت: ((قالين فارياب هشت دهه قبل صادر ميشد و قالين شاخ و اندخويى شهرت جهانى دارد. اما تجار قالين دستباف فارياب را به پاکستان صادر ميکند و آنکشور آنرا بنام خود مارک زده و به خارج صادر مى نمايد.))
خانم عظيمى علاوه ميکند که دولت بايد کمک کند که محصولات زنان به شکل ستندرد توليد شود، دستگاه هاى قالين شويى و بافندگى پشم ايجاد گردد و صنعت وطنى مستقيم از کشور صادر شود و زحمت و عرق ريزى افغانها به نام کشور ديگر تمام نشود.
رييس امور زنان گفت که موکيت وقالين ايرانى و تُرکى ماشينى توريد ميشود، بايد از توريد آن جلوگيرى شده و بجاى آن صنايع وطنى حمايت و رشد داده شود.