۱۰۲-   شینکی ذهین کروخیل  :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۹۹۹
 
شينکى ذهين کروخيل ، دختر غلام حسن خان کروخيل بوده که در سال ١٣٤١ هجرى خورشيدى در قريه ملاعمر ولسوالى خاکجبار ولايت کابل ، چشم بدنيا گشوده است. تعليمات ابتدايى  را در مکتب بى بى صاحبه کابل و ثانوى را در ليسه رابعه بلخى  به اکمال رسانيده است. وی محصل  پوهنځى طب  پوهنتون کابل بود که  در سال ١٣٦٣ به کشور پاکستان هجرت نمود و در سال ١٣٦٤ لسان انگليسى را در انستيتيوت ملى لسانهاى  انکشاف يافته  ( National Institute for Modern Language ) اسلام آباد فراگرفت.  موصوفه بعد از تکميل تحصيلات، در سال ١٣٧٠ مدت يک و نيم سال بحيث استاد لسان انگليسى در مرکز تعليمى زنان افغان ، ايفاى وظيفه نمود که بعداً  بحيث يک کارمند اجتماعى رضا کار در اين اداره ، مدت ده سال در خدمت زنان و اطفال بى بضاعت  بوده است . در سال ١٣٧٢ ليسه شهيد ولى خان کروخيل را براى مهاجرين افغان در اسلام آباد تاسيس نمود که تاکنون هزاران شاگرد، از آن فارغ گرديده اند. نامبرده بعد از سال ١٣٧٧ براى مدت چهار سال سرپرستى اداره اطفال و زنان بى بضاعت ( مرکز براى اطفال و زنان بى بضاعت ) را به عهده داشت. در سال ١٣٨١ بحيث مسئوول تامين ارتباطات مرکز تعليمى زنان افغان (AWEC ) ،پروگرام کوارديناتور ، سرپرست و بعداً در سال ١٣٨٣ سمت رياست اين مرکز را به عهده گرفت . شينکی نمانيده مردم کابل در دوره پانزدهم ولسی جرگه بوده و فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۳۸۰۲۹
ايميل: awec_kabul@yahoo.com
 
۱۰۳-   استاد ربابه پروانی درویش:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۱۳۰۹
 
استاد ربابه پروانی درویش دختر درویش علی، در سال ۱۳۵۵ خورشيدی در ولسوالی بگرام ولایت پروان متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه آبده بلخی بلخ به اتمام رسانيده و سند ليسانس را در رشته حقوق و علوم سياسی از پوهنتون خصوصی سلام بدست آورده است. استاد ربابه مؤسس مرکزعلوم قرآنی فاطمۀ الزهرا (س)، مؤسس انجمن خدیجه الکبرا (س)، مدیرارشاد ودعوت میرمنو تولنه بوده و فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۵۰۷۱۱ و ۰۷۰۰۲۲۶۵۹۷
ايميل:   ustadparwani@yahoo.com
 
 ۱۰۴-   بکتاش سياووش:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۴۵۵۷
 
بکتاش سياووش  ، در سال ١٣٦٢ درقريۀ  عزت خيل ولسوالى  کوهستان  ولايت کاپيسا چشم به جهان گشوده و درسال ۱۳۸۳از ليسه عالی عبدالهادی داوی کابل  فارغ شده است. بکتاش  درسال ۱۳۸۱هنوزمتعلم مکتب بود که کار خبرنگاری را با نشريه نونهالان آغازکرد، سپس با نشريه های  طلوع افغان و وطندار همکاری اش را ادامه داد  و از آغاز نشرهفته نامه ارمغان ملی به حيث خبرنگار، ايديتر  و معاون اين هفته نامه به روزنامه نگاری ، انترنيوز وسپس تلويزيون طلوع ادامه داده است. بکتاش مى گويد که  پس از سال  ١٣٨٦  آموزش هاى خبرنگارى را در دو بخش ( خبرنگارى منازعه(و (آموزش هاى تخصصى خبرنگارى ) را براى مدتى در بريتانيا ، سريلانکا و پاکستان  به شکل حضورى و آنلاين  فرا گرفته  است. وی  فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۶۶۷۷۰۱
 
 ۱۰۵- تورپیکی پتمن:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۲۵۸
 
تورپیکی پتمن فرزند حاجی محمداجان ، در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه خداداد  واقع فتح اباد ننگرهار در سال ۱۳۶۷ خورشيدی  به اتمام رسانيده و سند ليسانس در رشتۀ ادبیات پشتو را از پوهنتون کابل بدست اورده و همچنان ماستری را در همين رشته از پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۱ خورشيدی بدست آورده است. پتمن  بحيث معلم دریکی ازمکاتب شهرکابل ، وکیل شورای ولایتی ولایت کابل ، ايفای وظيفه کرده و  فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۹۲۷۱۷
ايميل: t_patman@yahoo.com
 
۱۰۶- جنرال نظیفه ذکی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۱۲۱۰
 
 جنرال نظیفه ذکی دختر  شمس الدین، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ناحيه اول شهر فیض آباد ولایت بدخشان متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را درلیسه مخفی بدخشی بدخشان در سال ۱۳۶۰ خورشیدی تکميل نموده و بعد از آن در سال ۱۳۶۱ خورشيدی از اکادمی ملی پوليس فارغ  گرديده است. ذکی از رتبه اول افسری الی رتبه جنرالی در شعبات کشفی و جنایی وزارت امور داخله ۲۹ سال ، ايفای وظيفه کرده ، مدت ۱۵ سال څارنوال در معاونیت نظامی لوی څارنوالی، مدت ۸ سال رئیس شورای زنان لوی څارنوالی بوده و فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۹۶۶۱۱
ايميل: g.nazeefazake@hotmail.com
 
۱۰۷- الله گل مجاهد  :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۴۱۱۵
 
الحاج الله گل مجاهد فرزند حاجی شیرگل، در  سال ۱۳۴۳ خورشيدی در قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل متولد گرديده است.موصوف تا صنف يازدهم در لیسه ده يحيی درس خوانده است . مجاهد در سال ۱۳۶۰ خورشيدی  قوماندان عمومی جهادی در مربوطات ده سبزولایت کابل، بعد از پیروزی مجاهدین  مصروف تجارت بوده و  از سال ۱۳۸۸ خورشيدی  رئیس شورای اجتماعی مردم ولسوالی ده سبز گرديده است. وی  فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
 شماره تماس: ۰۷۷۷۴۴۴۶۰۰
 
۱۰۸- حاجی محمد محقق  :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۱۶۲۳۳
 
حاجی محمد محقق فرزند سرور ، در  سال ۱۳۳۴ خورشيدی در قریه سفید چشم ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ متولد گرديده است.موصوف در علوم اسلامی لیسانس دارد. محقق بحيث وزير امورداخله دولت اسلامی ازسال ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۰، معاون رئیس ادارۀ مؤقت و وزیرپلان ازسال ۱۳۸۱الی ۱۳۸۲ ، نماينده مردم کابل  دردورۀ پانزدهم وکیل ولسی جرگه ، عضوشورای عالی صلح و عضومجلس شورای رهبران جهادی ، ايفای وظيفه کرده است. موصوف کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی درسال ۱۳۸۳ خورشيدی بوده و فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه و  رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۷۷۴۰۳۸۳۸
 
۱۰۹- محمد فرهاد صدیقی :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۵۱۲۸
 
حاجی محمدفرهادصدیقی فرزندحاجی محمدرفیق صدیقی، در  سال ۱۳۴۸ خورشيدی درشهرچاریکارولایت پروان متولد گرديده است.موصوف تعلميات ثانوی را در لیسه تجربوی پروان به اتملم رسانيده و از لیسه استاد بيتاب کابل فارغ گرديده است. صدیقی سند لیسانس را از پوهنځی حقوق و علوم سياسی پوهنتون کابل در سال ۱۳۷۴ خورشيدی بدست آورده است. وی برای دو سال مالی واداری رياست صحت عامه پروان ، رئيس مهاجرين و عودت کننده گان پروان ، پروگرام افیسر اکتيد (ACTED) و رئيس شرکت ساختمانی، ايفای وظيفه کرده است. صديقی در لويه جرگه قانون اساسی اشتراک کرده  و فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۷۰۰۳۷
ايميل: Farhad_ sidiqi2003@yahoo.com
 
 ۱۱۰- رمضان جمعه زاده:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۱۴۸
 
رمضان جمعه زاده فرزند جمعه خان، در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در  قریه غوربندک ولسوالی شیبر  ولایت بامیان متولد گرديده است.موصوف تعلميات ثانوی را در لیسه پلخمری بغلان به اتمام رسانيده و در سال ۱۳۷۷ خورشيدی شامل پوهنځی طب پوهنتون بلخ گرديد، اما به آمدن طالبان به پاکستان مهاجر شد و در آنجا کورسهای تجارت و تکنالوژی معلوماتی را فراه خواند. جمعه زاده بحيث معاون برنامه بازسازی افغانها وابسته به کونسل منطقوی آغاخان در پاکستان(۱۳۷۸-۱۳۸۰)، رئیس بورد اقتصادی کونسل ملی آغاخان برای افغانستان (۱۳۸۱ – ۱۳۸۴) ، پروگرام دایرکتر مرکزبرای متشبسینی خصوصی بین المللی وابسته به اتاقهای تجارت امریکا ( ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷)، کارشناس مسائل اقتصادی کمونکس انترنشنل بخش USAID  ( ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸ ) عضو هیأت مدیره فوکس افغانستان ( ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸) ، ایفای وظيفه کرده است. وی و فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۵۸۶۵۸
ايمیل: rizali@yahoo.com
 
 ۱۱۱- سید حسین عالمی بلخی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۴۲۳
 
سید حسین عالمی بلخی  فرزند سید میر آقا ، در سال ۱۳۳۵ خورشيدی در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ متولد گرديده است.موصوف در سال ۱۳۵۱ خورشيدی شامل مدرسه سطانيه مزارشريف گرديد و در مدرسه های چارکنت ، ايات الله بحر العلوم به آموزش ادامه داد که در سال ۱۳۶۳ خورشيدی شامل پوهنتون اسلامی قم گرديد و بعد از چهار سال تحصل فارغ گرديد.  بلخی بحيث مدرس در مدارس دینی در مزار شریف،  مدیرمسوول مجله سنگر انقلاب و مجله میثاق وحدت،  رئیس امور فرهنگی حزب وحدت اسلامی درخارج ازکشور،  مؤسیس و هفته نامۀ راه نجات،  تدریس در مراکزآموزشی درایران،  رئیس و سخنگوی ائتلاف هشت گانه،  تأسیس و ادارۀ موسسۀ فرهنگی- انتشاراتی و خیریه رسول اکرم، رئیس دارالانشای علما ی شیعه،  مسوول جبهه مقاومت علیه طالبان در ولایت سرپل،  وزیر تجارت، عضو شورا عالی رهبری دولت اسلامی،  عضو شورای مرکزی علمای افغانستان آیفای و نمانيده مردم کابل در دوره پانزدهم ولسی جرګه  وظيفه کرده است. وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۷۵۰۲
ايميل: info@alemibalkhi.com
 
۱۱۲- سید حسین انوری:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۴۷۱۵
 
سید حسین انوری فرزند سید انورشاه، در سال ۱۳۳۵ خورشيدی در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان متولد گرديده است. وى در رشته معلمی تحصیل میکرد ولی جنگ های داخلی او را از ادامه تحصیل بازداشت. انوری بحيث فرمانده جهاد ومقاومت، عضوشورای نظامی، دفاع وامنیت دولت اسلامی، وزیرکارواموراجتماعی، عضوشورای عالی دولت اسلامی افغانستان، وزیرزراعت ومالداری، والی کابل و والی هرات، ايفای وظيفه کرده است.  وی فعلا نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه و هبر حزب حرکت اسلامی ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۸۷۲۰۰۰۰۱ و ۰۷۷۹۸۰۲۹۶۲
ايميل: S_H_A14@yahoo.com
 
 ۱۱۳- سید علی کاظمی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۷۶۴
 
سید علی کاظمی فرزند سید گل، درسال ۱۳۵۰ خورشيدی  در ولسوالی سرخ پارسا  ولایت پروان متولد گرديده است. موصوف تعلمپات ثانوی را در لیسه حبیبيه کابل در سال ۱۳۶۶ خورشيدی به اتمام رسانيده ، در سال ۱۳۷۱ خورشيدی شامل پوهنتون طب کابل گرديد و تا سال ۱۳۷۵ به آن ادامه داد و به آمدن طالبان نتوانست به آن ادامه داد  که در سال ۱۳۸۱ خورشيدی سند لیسانس در علوم انسانی بدست آورد، کاظمی در سال  سال ۱۳۶۶ خورشيدی به صف مجاهدین وجهاد پیوست ، ازسال ۱۳۷۱ خورشيدی  فعالیت های سیاسی و فرهنگی را  آغاز نموده ، ازسال ۱۳۸۳ خورشيدی عضو شورای مرکزی حزب اقتدار ملی و صاحب امتیاز هفته نامه اقتدار ملی، از سال ۱۳۸۶ خورشيدی ، بعد از کشته شدن  سید مصطفی کاظمی و فیصله شورای مرکزی حزب اقتدارملی به عنوان رئیس حزب اقتدار ملی انتخاب گرديد . وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل  در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۳۳۳۳۳
 
۱۱۴- شیرولی وردگ  :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۴۰۹
 
 شیرولی وردگ فرزند خواجه میر خان ، در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولسوالی سید آباد ولایت وردگ متولد گرديده است. موصوف تعلمپات ثانوی را در ليسه ای ار سی (IRC) پشاور در سال ۱۳۶۹ خورشيدی به اتمام رسانيده ، سند لیسانس  درشته زراعت را از پوهنتون رزاعتی فيصل اباد بدست آورده و سند ماستری در رشتۀ اداره عمومی را از پوهنتون پرستین فيصل اباد در سال ۱۳۸۵ خورشيدی بدست آورده است. وردگ بحيث مسؤل دفتر ای ار سی( I. R.C) از سال (۱۳۷۷ الی ۱۳۸۲) ، مسؤل دفتر Alcatel   از سال (۱۳۸۲ الی ۱۳۸۸) ، مسؤل دفتر CARD-F وزارت زراعت از سال (۱۳۸۸الی ۱۳۸۹) ، ايفای وظيفه کرده و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۸۰۶۳۸۷
ايميل: swaliwardak@gmail.com
 
۱۱۵- عبدالحفیظ منصور:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۹۰۳
 
عبدالحفیظ منصور فرزند محمد حسین ، در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در  ولسوالی رخه ولایت پنجشیر متولد گرديده است. موصوف تعلمپات ثانوی را در ليسه مجاهد پاکستان به اتمام رسانيده و سند لیسانس در ژورنالیزم را در سال ۱۳۷۵ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. منصور سی سال تجربه روزنامه نگاری دارد ، بعد از سقوط طالبان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بود و بحيث مدير مسول هفته نامه پیام مجاهد ، رئيس خبرگزاری باختر و رئيس رادیو وتلویزیون ، ایفای وظيفه کرده است.منصور فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۴۰۱۲
ايميل : a.mansoor43@hotmail.com
 
۱۱۶- فرخنده زهرا نادری:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۶۶۱۲
 
فرخنده زهرا نادری  دختر  الحاج سید منصور نادری، در سال ۱۳۶۰ خورشيدی  در ولایت کابل متولد گرديده است و سکونت اصلی اش  قریه کیان ولسوالی دوشی ولایت بغلان ميباشد.  نادری  تعلميات ابتدایه و متوسطه  را در کابل و بغلان خوانده و تعلميات ثانوی را در سال ۱۳۸۰ خورشيدی در لیسه هارو (  Harrow) برتانيا  به اتمام رسانيده  است. وی سند لیسانس در حقوق را در سال ۱۳۸۳ خورشيدی از پوهنتون بین المللی  ویست منيستر تاشکند بدست آورده است.  نادری بحيث مسوول عمومی بازسازی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، رئیس انجمن جوانان و کمیسیون زنان حزب پیوند ملی افغانستان و مشاور در شرکت بیمه افغانستان ، ایفای وظيفه کرده است. وی فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۹۲۱۵ و ۰۷۰۲۰۸۹۵۹۹
ايمیل: info@chadari.af
 
۱۱۷- فوزیه ناصریار:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۱۱۱۹
 
فوزیه ناصریار فرزند غلام دستگیر، در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولسوالی گلدره ولایت کابل متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه عایشه دورانی در سال ۱۳۶۳ خورشيدی به اتمام رسانيده است و سند لیسانس ژورناليزم را از پوهنتون کابل در سال ۱۳۷۰ خورشيدی بدست آورده است. ناصريار مدت ۲۰ سال تجربه در شرکت افسوتر و شرکت هوایی آریانا دارد و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۷۱۲۵۲۵۲
 
 ۱۱۸- قیس حسن:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۶۰۸
 
قیس حسن فرزند حاجی میرزامحمد در سال ۱۳۵۹ خورشيدی در ولسوالی بگرامی ولایت کابل متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی در لیسه استقلال کابل در سال ۱۳۸۳ خورشيدی به اتمام رسانيده و  وی مدعی است که در همين سال سند ليسانس را از پوهنتون هيواد پشاور در اداره و تجارت بدست آورده است. حسن تاجر بوده  که تجارت مواد ساختمانی ، مواد سوخت و عراده جات را ميکند و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس:۰۷۹۰۵۰۰۰۴۰
 
 ۱۱۹- محمدابراهیم قاسمی :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۵۰۱۴
 
 محمدابراهیم قاسمی فرزند حسین بخش در سال ۱۳۳۶ خورشيدی  در مرکز ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی در لیسه محمود طرزی کابل در سال ۱۳۵۵ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس اقتصاد را از پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۹ خورشيدی بدست آورده است. قاسمی  ۲۱ سال در کانادا  در مهاجرت سپری کرده و در انجا برای ۱۵ سال  رئيس جامعه اسلامی افغانها بود. وی بعد از عودت به کشور عضو برجسته پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و نمایندۀ مردم کابل در دوره پانزدهم ولسی جرگه بوده و فعلا نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس:  ۰۷۹۹۸۵۶۱۵۰
ايميل: qasemiafghan@yahoo.com
 
۱۲۰- میرامان الله گذر:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۶۶۸۶
 
ميرامان الله گذرفرزند میرعبدالله،در سال ۱۳۴۱خورشيدی  در قريه  گذرولسوالی میربچه کوت ولایت کابل متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه میربچه کوت به اتمام رسانيده و با پیوستن با مجاهدين نتوانست به تحصیلات خويش ادامه بدهد.
 گذر قوماندان جمعيت اسلامی افغانستان در شمالی بوده و در دوران مقاومت قوماندان خط اول شمال کابل تا سقوط نظام طالبان بود. وی بعد از سقوط طالبان در حکومت انتقالی افغانستان قوماندان فرقه ۸ و  بعد از آن بحيث قوماندان شهراه شمال ، و قوماندان امنيه ولايت کابل ايفای وظيفه کرده است. و ی فعلا ريس شوراي كوهدامن و نمایندۀ مردم کابل در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۰۷۴۰۰۴۵۰ و ۰۷۸۸۶۰۰۵۰۰
 
 ۱۲۱- رمضان بشردوست:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۷۹۳۵
 
 داکتر رمضان بشردوست فرزند محمد علی در  سال ۱۳۴۰ خورشيدی در  ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی پيش از مهاجرت به پاکستان در ايران به اتمام رسانيده  و سند ماستری در رشته  حقوق از پوهنتون گرينوبل (Grenoble) در سال ۱۳۶۸ خورشيدی ،  ماستری در دپلوماسی از پوهنتون فرانسه در سال ۱۳۶۹ خورشيدی و ماستری در علوم سياسی  در سال ۱۳۷۱ خورشيدی بدست اورده است . بشردوست سند دکترای حقوق وعلوم سیاسی را در پوهنتون توولوس (Toulouse ) فرانسه در سال ۱۳۷۴ خورشيدی بدست آورده است. بشردوست بحيث استاد درپوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی،  استاد درپوهنځی حقوق وعلوم سیاسی،  منشی سوم سفارت افغانستان در پاریس،  کارمند وزارت امور خارجه،  معاون مدیر یت سازمان ملل متحد دروزارت خارجه،  مدیر سیاسی کشورهای اروپایی در وزارت خارجه افغانستان ،  وزیر پلان  و نمانيده مردم کابل در دوره پانزدهم ولسی جرګه و ايفای وظيفه کرده بشردوست  فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۷۷۳۳۵۳۱۶ و ۰۷۹۹۳۳۵۳۱۶۳
ايميل: bashardost@bashardost.org
 
 
 
 ۱۲۲- داکترجعفرمهدوی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۵۰۱۳
داکترجعفرمهدوی فرزند قربان، در سال  ۱۳۵۷خورشيدی  در ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور متولد گرديده است. موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه مشهد ايران در سال ۱۳۷۶ خورشيدی به اتمام رسانيده، سند ليسانس دررشتۀ جامعه شناسی سیاسی در  سال ۱۳۷۸ خورشيدی ، سند ماستری در سياست از پوهنتون ايران و سند دکترا دررشتۀ جامعه شناسی سیاسی از پوهنتون تهران در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است. مهدوی بحيث مشاور وزیر کارواموراجتماعی (۱۳۸۵-۱۳۸۷)، متخصص ارشد وزارت معارف درامورحقوق بشر(۱۳۸۷)، تدریس برای استادان پوهنتون کابل ازطرف مرکزتحقیقات وپالیسی وابسته به پوهنتون کابل  ۱۳۸۶، صاحب امتیاز روزنامه سروش ملت، مؤسس، مشاور واستاد در مؤسسۀ تحصیلات عالی غرجستان، رئیس مؤسسۀ توسعۀ افغانستان (۱۳۸۰-۱۳۸۶) ، دبیرشورای سیاستگذاری فصلنامۀ پژوهش توسعه (۱۳۸۱-۱۳۸۶)،مدیر مسئول دوهفته نامه جهان معاصر (۱۳۸۲-۱۳۸۴)، منشی جرگه ملی مشورتی صلح(۱۳۸۹)،عضو کمیتۀ شش نفری برنامه ریزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دربین مهاجرین ایران (۱۳۸۳)، ايفای وظيفه کرده است . مهدوی فعلا  دبیرکل حزب ملت افغانستان و نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۹۶۱۹۹۲۴۱
 ايميل: jmahdavi222@yahoo.com
 
۱۲۳- فاطمه نظری:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۶۸۳۴
فاطمه نظری دختر حاجی چمن علی متولد در سال ۱۳۵۹ خورشيدی در  ولایت کابل غور متولد گرديده است و سکونت اصلی شان مرکزبهسود ولایت میدان وردگ ميباشد.موصوف  تعليمات ثانوی را در لیسه چهار قلعه چهاردهی به اتمام رسانيده  و سند لیسانس در حقوق را در سال ۱۳۸۰ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. نظری بحيث رئیس اموززنان ولایت میدان وردگ ، عضو کمیسیون قانون اساسی ، مؤسس پوهنتون  رابعۀ بلخی ، وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ، رئیس انجمن خواهران هاجر، و مبصرمؤسسۀ سوره ( Sora ) مربوط جاپان ، ايفای وظيفه کرده و فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره هاى تماس: ۰۷۹۶۲۰۲۰۲۰ و ۰۷۹۹۴۳۶۶۸۴
ايميل: fatemanazari1@yahoo.com
 
 ۱۲۴- عبدالرب رسول سیاف  :
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۷۱۵۸
 عبدالرب رسول سیاف فرزند فقیر محمد ، در سال ۱۳۲۳ خورشيدی  در ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد گرديده است . موصوف سند ليسانس را از پوهنتون کابل بدست آورده است و  سند ماستری در رشته حدیث شریف از پوهنتون الازهر مصر بدست آورده است. سياف در حدود ۱۰ سال تدریس در پوهنتون ها ، رئیس پوهنتون دعوت و جهاد ، ریاست اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان ، رئیس اتحاد اسلامی افغانستان ، ریاست اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان، صدراعظم حکومت مؤقت مجاهدین ، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی دعوت ، عضو شورای عالی صلح و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه و ايفای وظيفه کرده است.
وی فعلا  رئیس حزب دعوت اسلامی افغانستان و نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۸۶۷۰۰۷۰۰
 
 
۱۲۵- داکترعبیدالله کلیمزی وردگ:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۹۱۸
داکترعبیدالله کلیمزی وردگ فرزند الحاج کلیم الله خان ، در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در  ولسوالی سیدآباد ولایت وردگ متولد گرديده است . موصوف سند ليسانس از طب معالجوی پوهنتون طب کابل در سال ۱۳۸۴ خورشيدی بدست آورده است.کلیمزی مدت چهارسال دربخش صحت دردفترUSAID، مدت چهارسال دربخش تجارت شخصی  مدت دوسال رئیس کمیسیون پولی کلینیک مرکزی و  مدت پنج سال معاون کمپنی بوتیک بلدرز ، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۵۷۶۷۶۸۳
ايميل : dr.kalemzai@yahoo.com
 
۱۲۶- حاجی محمد داود كلكانی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۹۲۶
حاجی محمد داود كلكانی فرزند محمود خان، در سال ۱۳۴۲ خورشيدی درولسوالی كلكان ولایت كابل متولد گرديده است . موصوف تعليمات ثانوی را در ليسه ميرباچا خان کابل به اتمام رسانيده و سند لیسانس در  حقوق و علوم سياسی از پوهنتون خصوصی پيام نور در سال ۱۳۸۸ خورشيدی بدست آورده است. كلكانی بحيث آمر جهادی ولسوالی کلکان،  قوماندان لوا ی جهادی،  قوماندان غند،  آمرسیاسی فرقه هشت،  منشی شورای کوهدامن و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه و ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۱۹۵۵
 
۱۲۷- الحاج انورخان اوریاخیل:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۲۰۰
الحاج انورخان اوریاخیل فرزند مرحوم وکیل اسدالله خان، در سال ۱۳۳۴ خورشيدی  در ولسوالی قره باغ ولایت كابل متولد گرديده است . موصوف تعليمات ثانوی را در ليسه قره باغ در سال ۱۳۵۶ خورشيدی به اتمام رسانيده است. اوریاخیل آمرعمومی جهادی، معاون شورای مصلحین سرتاسرافغانستان و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه و ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۵۰۲۶
 
 ۱۲۸- محمد یونس قانونــی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۹۵۴۸
محمد یونس قانونــی فرزند الحاج محمدیوسف امــان، در سال ۱۳۳۶ خورشيدی  در ولایت پنجشیر متولد گرديده است . موصوف سند لیسانس از  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۹ خورشيدی بدست  اورده وسند ماستری  دررشته جامعه شناسی را دارا ميباشد. قانونی در دوران جهاد بحيث منشی کمیته جهادودعوت( ۱۳۶۰) ، نماینده احمد شاه مسعود درپشاور بین سالهای (۱۳۶۰-۱۳۶۸)، معاون کمیته فرهنگی شورای نظار(۱۳۶۸-۱۳۷۰) و ریاست سیاسی شورای سراسری قوماندانان جهادی به نماینده گی از احمد شاه مسعودتا پیروزی مجاهدین بعهده داشت. قانونی در دوران مقاومت، ریاست کمیته امورولایات و نماینده گی از احمد شاه مسعوددرمذاکرات عمده ومختلف سیاسی که به منظوریافتن راه حل سیاسی برای مشکلات کشور صورت میگرفت،انجام داده است. موصوف سمتهای ریاست سیاسی اردو(۱۳۷۱-۱۳۷۵)، سرپرستی امور اداری وزارت دفاع (۱۳۷۱-۱۳۷۵)، وزیر امور داخله (۱۳۷۵)، وزیر امورداخله  (۱۳۸۰)، وزیر معارف( ۱۳۸۱-۱۳۸۳) و رئيس دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ، ايفای وظيفه کرده است.
وی  کانديدای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۳ خورشيدی بود و  فعلا  رئیس حزب افغانستان  نوين و نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۰۲۲۰۱ و ۰۷۰۰۲۲۲۳۹۸
 
۱۲۹- کبرا مصطفوی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۱۱۲۹
 
کبرا مصطفوی دختر  سید احمد،در سال ۱۳۴۷ خورشيدی  درولسوالی جلریز ولایت میدان وردک متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در ليسه زينب کبرا ايران به اتمام رسانيده و سند لیسانس را در رشته علوم دينی و اجتماعی از پوهنتون جمعيت المصطفی ايران و سند  ماستری در رشتۀ علوم سیاسی از پوهنتون ازاد ايران بدست آورده است. مصطفوی بحيث مبلغ معارف اسلامی، استاد شرعیات وعلوم سیاسی، سناتورانتخابی دردورۀ پانزدهم، عضو هیئت رئیسۀ بیداری اسلامی زنان، رئیس نهاد خیریۀ پیامبررحمت (ص)، عضو شورای رهبری انسجام ملی، ايفای وظيفه کرده است. وی  فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۵۳۴۶۶۴
 
 
۱۳۰- شکریه بارکزی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۱۷۴
 
شکریه بارکزی دختر شمس الدین خان، در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در شهرکابل متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در کابل به اتمام رسانيده و سند لیسانس را در رشته جيولوجی از پوهنتون کابل در سال ۱۳۸۲ خورشيدی بدست آورده است. ارکزی بحيث رئیس مؤسسۀ زنان آسیا ، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی ، مؤسس انجمن زنان ژورنالیست افغان، نمایندۀ مردم دردوره پانزدهم ولسی جرگه، مدیرمسئول هفته نامه آئینه زن ،  صاحب امتیازروزنامۀ ترقی و  رئیس بنیاد شکریه بارکزی ، ايفای وظيفه کرده است. وی  فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۱۸۶۴
ايميل : shukriabarakzai@yahoo.com
 
   
۱۳۱- شریف الله کامه وال:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۳۸۷۶
 
شریف الله کامه وال فرزند حاجی کندر خان در سال ۱۳۵۶ خورشيدی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در لیسه عمر جلال اباد در ۱۳۸۶ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند ليسانس را در روان شناسی  از پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۰ خورشيدی  بدست آورده است. کامه وال  بحيث عضو تشریفات جرگۀ امن افغانستان وپاکستان، عضو پالیسی جرگۀ مشورتی صلح افغانستان،عضو لویه جرگه مشورتی ومسئول تنظیم اعضای ولسی جرگه، رئیس تحریک جوانان اجتماعی افغانستان ومعاون مؤسسه یار(۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹)، بنیان گذارحزب سیاسی ملی باور، هفته نامه افغان باور وبنیاد خیریۀ افغان باور؛ مشاور وزیرمالیه ومعاون گمرک میدان هوایی کابل(۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸)، مشاور داکتر فاروق وردگ در ادارۀ امور(۱۳۸۶)، رئیس مؤسسۀ یار(۱۳۸۴الی۱۳۸۶)، نائب رئیس درسازمان کابورا(۱۳۸۰الی۱۳۸۲)، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا مشاور کرکت بورد ، مشاور المپيک ، رئيس شورای اسيب ديدگان و بيجا شده ګان  و نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۷۷۶۳۷۷۷۷
ايميل: kamawal.mp@gmail.com
 
۱۳۲- عرفان الله عرفان:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۹۷۷
 
عرفان الله عرفان فرزند مولوی سبحان الله در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در  ولسوالی فرزه ولایت کابل متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در يک مدرسه خصوصی در سال ۱۳۶۹ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس در فقه و قانون را از پوهنتون دعوت وجهاد در سال ۱۳۷۳ خورشيدی بدست آورده است.  عرفان بحيث استاد ثقافت اسلامی در پوهنتون طب کابل ، استاد درلیسه امام غزالی پشاور ، استاد درمدرسۀ مسکینیۀ فرزه ، استاد درلیسه عالی فرزه  و وکیل دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۷۲۱۰۴۲۱۲
 
 ۱۳۳- عزت الله عاطف:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۴۴۲۹
 
عزت الله عاطف فرزند فرزند محمد روز در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد گرديده است . موصوف تعلیمات ثانوی را در ليسه خواجه مسافر پغمان در سال ۱۳۸۲ خورشيدی  به اتمام رسانيده است. عاطف بحيث قوماندان جهادی درزون جنوب غرب ، دردورۀ استاد ربانی قوماندان فرقۀ۱۰، دردوره انتقالی قوماندان لوای ۳۴۰، رئیس اقوام عرب های ساکن درافغانستان، رئیس ورزشهای روی آب کشور، ايفای وظيفه کرده است. وی فعلا  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۷۷۲۵۶۰۴۰ و ۰۷۹۹۳۳۴۲۱۷
ايميل: ezatullahatif.jarkgah@gmail.com
 
 ۱۳۴- قربان علی عرفانی:
نمايندۀ مردم کابل – ارا:  ۲۹۰۵
 
قربانعلی عرفانی فرزند ابراهیم در  سال ۱۳۲۳ خورشيدی در  ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان متولد گرديده است . موصوف تعلیمات دينی را در مدرسه تعليمي نجف در سال ۱۳۵۸ خورشيدی به اتمام رسانيده و آنرا در مدرسه اسلامی قم ايران ادامه داد و سند ليسانس در معارف اسلامی را از مدرسه تعليمي نجف در سال ۱۳۷۰ خورشيدی بدست آورده است. عرفانی دردوران جهاد معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان،  بعد ازجهاد وزیرمشاور آقای حامد کرزی دراموراقوام ،  مؤسس مسجد جامع باقرالعلوم  عضو انتصابی دوره پانزدهم  مشرانو جرگه ، ايفای وظيفه کرده است. عرفانی  فعلا  رئیس حزب وحدت اسلامی ملی افغانستان،  نمایندۀ مردم کابل دردوره شانزدهم ولسی جرگه ومسئول مؤسسۀ فرهنگی باقرالعلوم ميباشد.
 
 شماره هاى  تماس: ۰۷۰۰۲۷۸۱۳۱