شورای ولایتی کابل، ٣٣ کرسی دارد که در انتخابات سال ١٣٩٣خورشيدى، برخى اعضای دور گذشته بار دیگر به این شورا راه پیدا کرده اند. در نتیجۀ انتخابات داخلی، افراد زیر به حیث اعضای هیئت اداری این شورا تعیین گردیده اند:
رییس: سيد عبدالرحمن
معاون: لايق ناصرى
منشی: مریم صدیقه سادات
١- سیده مسعوده یاری:
سیده مسعوده یاری بنت سید عباس؛ در سال ١٣٦٧ خورشيدى در ولایت غزنی به دنیا آمده است. خانم یاری، در سال ١٣٨٧ خورشيدى، از لیسه رابعه بلخی در کابل فارغ گردیده و در سال ١٣٩١ خورشيدى از پوهنتون خاتم النبیين در رشته حقوق و علوم سیاسی به درجۀ ليسانس سند فراغت به دست آورده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث فعال جامعه مدنی کار می کرد. خانم یاری به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
٢- داکتر زهره نوابی:
زهره نوابى فرزند محمد عيسى؛ در سال ١٣٦٥ خورشيدى در شهر کابل متولد شده است. زهره، در ليسه عالى ملالى در پاکستان درس خوانده و در سال ١٣٨٠ خورشيدى، از پوهنځى طب پوهنتون کابل فارغ گرديده است. موصوف قبل از راه يافتن به شوراى ولايتى، مشاور در بخش قانون دارالانشاى پارلمان بود. خانم نوابی عضويت کدام حزب را ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٤٤١٤١٨١
٣- خاطره اسحاقزی:
خاطره اسحاقزی فرزند خان محمد؛ در سال ۱۳۵۷ خورشيدى در شهر کندهار به دنیا آمده است. خانم اسحاقزی، دوره مکتب خود را در کابل سپری کرده و در سال ۱۳۸۲ خورشيدى از لیسه پنجصد فامیلی سند فراغت به دست آورده است .او در رشتۀ ژورنالیزم در پوهنتون کابل تا درجۀ ليسانس تحصیل کرده و در سال ١٣٨٧ سند فراغت گرفته است. خانم اسحاقزی، مدرک ماستری خود را در رشتۀ ارتباطات عامه  از پوهنتون ایلیمز هند در سال ١٣٩٠ به دست آورده است. موصوف نویسنده و شاعر نیز می باشد و پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، پیشینۀ کار با نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد. موصوف در تلویزیون خصوصی طلوع و رادیو آرمان به حیث گوینده کار کرده و برای مدتی مصروف کار در پروژه مهاجرین سازمان ملل متحد بود و همچنان در هلال احمر افغانی به حیث رییس زون کابل و رییس ارتباط خارجه ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٥٠٥٠٤٢
٤- حبیبه قادری:
حبیبه قادری فرزند عبدالشکور؛ در سال ١٣٦٧ خورشيدى در ولايت كاپیسا متولد گردیده و در سال ١٣٨١ خورشيدى از مکتب لیسه نسوان پروژه جدید خیر خانه فارغ گردیده وي فارغ التحصل صنف چهارده از رشته ادبیات انگلیسی از سید جمال الدین افغان و لسانس از رشته ژورنالیزم پوهنتون باختر میباشد.
 از سال ١٣٨٢ خورشيدى الی ١٣٩٢ خورشيدى بحیث معلم در مکاتب دولتی ایفای وظیفه نموده و همچنان از سال ١٣٨٦ الي ١٣٩٣ خورشيدى بحيث گوینده و گزارشگر بخش خبر در رسانه ها از جمله راديو و تلويزيون مصروف خدمت بوده و همچنان فعالیت های مدنی و عضوی گروی رهبران جوان افغان  مدیر نهاد انجمن ارمان جوانان و فعالیت های چشمگیری با چندین نهاد های مدنی داشته و دارد محترمه حبيبه قادري به هيچ حزب سیاسی وابسته نمیباشد.
٥- مریم صدیقه سادات:
مریم صدیقه سادات فرزند سید احمد شاه؛ در سال ١٣٦٧ خورشيدى در منطقۀ چنداول شهر کابل به دنیا آمده است. خانم سادات، در سال ١٣٨٩ از لیسه رخشانه در کابل فارغ گردیده و در پوهنتون خانم النبيین در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی تا درجۀ ليسانس تحصیل کرده است. موصوف پیش از اینکه به شورای ولایتی راه پیدا کند، در موسسه غیر دولتی به نام ارزش کار می کرد. وی در نتیجۀ انتخابات داخلی میان اعضا، بحیث منشی این شورا تعیین گردیده است. خانم سادات به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
٦- محمد شفیع استوار
محمد شفیع استوار فرزند محمد صدیق؛ در سال ١٣٣٧ خورشيدى در قریه بابه قشقار ولسوالی کوهدامن کابل به دنیا آمده. استوار، فارغ لیسۀ میربچه خان کوهدامن در سال ١٣٦٢ می باشد. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، در پست های مختلف دولتی همچو قوماندان امنیه کوهدامن، آمر محبس ولایت کابل، مدیر تحریرات و آمر خدمات ولایت کابل کار کرده است. استوار به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
 ٧- حاجی سید نجیم فرید
حاجی سید نجیم فرید فرزند حاجی سید کبیر در سال ١٣٥٠ خورشيدى در کابل چشم به جهان گشوده است. موصوف، فارغ لیسه غلام محمد غبار در کابل می باشد. فرید پیش از راه یافتن به شورای ولایتی مصروف تجارت شخصی بود.
٨- حاجی رحيم الله مجاهد
رحیم الله مجاهد فرزند جمعه گل مجاهد؛ در سال ١٣٦٥ خورشيدى در ولایت کابل  دیده به جهان گشوده است. مجاهد، در سال ۱۳۸۸ از لیسه پلچرخی در کابل فارغ گردید و شامل پوهنځى کمپيوتر ساينس پوهنتون خصوصی مشعل در کابل شد. موصوف در سال ١٣٩٢ از این پوهنځى به درجه ليسانس سند فراغت به دست آورد. وی قبل از اینکه به شورای ولایتی کابل راه پیدا کند، مدت شش سال به حیث عضو منشی  شورای اجتماعی مردم ولسوالی ده سبز ایفای وظیفه کرده است. مجاهد به هیچ حزب سیاسی وابسته نمی باشد .
شمارۀ تماس: ٠٧٧٦٨٨٨٩٩٩
٩- حاجی ملامحمد عمر تره خیل:
حاجی ملا محمد عمر تره خيل فرزند حاجی لنگرخان؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در ولسوالی بگرامی ولایت کابل چشم به جهان گشوده است. موصوف، در بخش دينى تا صنف ١٤ درس خوانده است.
١٠- الحاج عبدالمحسن احمدی:
عبدالمحسن احمدى فرزند محمد جان؛ در سال ١٣٦٣ خورشيدى در ولسوالى سرخ پارسای ولایت پروان چشم به جهان گشوده است. موصوف از پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل فارغ است . موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث فعال جامعه مدنی بود.
١١- داکتر عظیم الله نیازی:
داکتر عظيم الله نيازى فرزند حبيب الله؛ در سال ١٣٢٩ خورشيدى در کابل متولد شده است. نیازی، در ليسه پلخمرى در ولایت بغلان درس خوانده است و فعلا محصل رشته حقوق پوهنتون خصوصی کاردان می باشد. قبل از اينکه به شوراى ولايتى راه پیدا کند. يک کلينيک سياردر کابل داشت. نيازى با هیچ حزب پيوند سياسى ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٦٦٢٢٤٢٢٤
١٢- حاجی محمد علی محمدی:
محمد على محمدى فرزند حاجى محرم؛ در سال ١٣٤٠ خورشيدى در ولايت کابل چشم به جهان گشوده است. محمدی، در ليسه عالى استقلال درس خوانده و تحصيلات عالى خويش را درعلوم دينى به سويه ليسانس درپاکستان به پایان رسانده است. موصوف قبل از اينکه به شوراى ولايتى راه يابد، مصروف کارهای شخصی بود. وى با هيچ حزبى پيوند سياسى  ندارد .
 ١٣- سید عبد الرحمن:
سید عبدالرحمن فرزند سید ممتاز درویش؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى  در پشاور پاکستان متولد شده است. موصوف، تا صنف ١٢ در لیسۀ عالی تربیه اسلامی در پشاور درس خوانده است و درجه ليسانس خود را از پوهنځى اصول دين از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد پاکستان بدست آورده است. موصوف محصل دوره ماستری در شتۀ روابط بین المللی در چین بود؛ اما پس از آنکه در شورای ولایتی کابل عضویت حاصل کرد، آن را به تعویق انداخت. موصوف پیش از وکالت، کارهای رسمی انجام نداده است. سید عبدالرحمن، عضو حزب دعوت اسلامی به رهبری استاد عبدرب الرسول سیاف می باشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٥٦٠٦٠٨٥
١٤- قاری پاچا جان منیب استالفی:
قاری پاچا جان منیب استالفی فرزند میر پاچا؛ در سال ١٣٣٢ خورشيدى در ولسوالی استالف کابل چشم به جهان گشوده است. استالفی، فارغ دارالعلوم عالی عربیه کابل می باشد. استالفی از اعضای سابق شورای ولایتی کابل است و پیش از وکالت، به حیث عضو شورای علمی معارف کابل بود.
١٥- میوند ناصری:
میوند ناصری فرزند شیر خان؛ در سال ۱۳۶۷ خورشيدى در ولایت کابل دیده به جهان گشوده است. موصوف، در سال  ١٣٨٧ خورشيدى  از لیسه سیدال ناصری در کابل فارغ گردیده و اکنون در یکی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی، محصل سال سوم پوهنځی حقوق و علوم سياسى می باشد .ناصری پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث مدیر مالی یکی از شرکت های ترانپسورتی که مربوط فامیل شان می شود کار می کرد. ناصری به کدام حزب سیاسی وابسته نیست.
١٦- مریم حسینی:
مريم حسينى فرزند محمد امير؛ در سال ١٣٦٤ در باميان متولد شده است. حسینی، در ليسه على ناصرى در ايران درس خوانده و در سال ١٣٨٩ از رشته حقوق پوهنتون خاتم النبيين در کابل فارغ شده است. قبل از اينکه به شوراى ولايتى راه بیابد، مسوول يک نهاد مخصوص زنان به نام "مهارتها ى حسابى زنان افغانستان" بود. خانم حسینی عضويت هيچ يک از احزاب را ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٠٦٤٢٦٦٩
١٧- واقف الله روحانی:
واقف الله روحانی فرزند افضل خان در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی در یک خانواده متدین در ولایت کابل چشم به جهان  گشود.
وی در سن هفت سالگی شامل مکتب ابتداییه حمزه در شهر هنگو گردیده و بعدا سند فراغت را از لیسه عالی حضرت علی شهر هنگو و در سال ۱۳۸۵ به درجه لیسانس از وفاق المدارس فارغ گردید.
موصوف نظر به شوق و علاقه یی که به مسکل مقدس تجارت داشت به امارات متحده عربی به تجارت پرداخت و از این طریق خدمات شایانی را انجام داد و به حیث یک تجار بین المللی شناخته شد.
روحانی به خاطر خدمت به میهن و مردمش دوباره به کشور برگشت و درخدمت هموطنان خود قرار گرفت و در سال ۱۳۹۳ خود را در شورای ولایتی کابل نامزد نمود که نظر به کار و خدمت بی آلایشانه شان به مردم و کابلیان با گرفتن رای زیاد به حیث نماینده مردم کابل در شورای ولایتی راه یافت .
١٨- سید نقیب الله هاشمی:
سید نقیب الله هاشمی فرزند سید حبیب الله هاشمی؛ در سال ١٣٤٠ خورشيدى در چهاردهی  شهر کابل متولد شده است. هاشمی، در سال ١٣٦٢ خورشيدى دوره مکتب را سپری نموده و تحصیلات عالی را تا درجۀ ليسانس در پوهنځی شرعیات پوهنتون پشاور به پایان رسانیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، برای مدت دوازده سال با موسسه های مختلف داخلی و خارجی کار کرده است. هاشمی عضو سابق حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار بود.
١٩- حاجی محمد فواد صدیقی:
محمد فواد صدیقی فرزند محمد رفیق؛ در سال ١٣٥٥ خورشيدى در ولایت پروان دیده به جهان گشوده است. صدیقی، در سال ١٣٨٤ خورشيدى از لیسۀ سنگی مرچ در بغلان مرکزی  فارغ گردیده است. او پیشينۀ کار در ادارات دولتی ندارد و پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. صدیقی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
٢٠- قاری سید عمر هوتک:
سید عمر هوتک فرزند حاجی غلام سعید؛ در سال ١٣٥٠ خورشیدی در ساحه هوتخیل ناحیه نهم شهر کابل چشم به جهان گشوده است. موصوف، چهارده پاس رشته تعلیمات اسلامی میباشد، متاهل است و صاحب 5 پسر و 4 دختر است. قبل از راه یافتن به شورای ولایتی، تجارت آزاد میکرد و عضو شوراى ولايتى دوره قبلى  از ولايت کابل بود .
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٣١٠٧٢٧
٢١- معلم محمد زاهد احمدزی:
معلم محمد زاهد احمدزی فرزند جلات خان؛ باشندۀ ولسوالی سروبی  ولایت کابل می باشد که در سال ١٣٦٤ ه ش در صوبه سرحد پاکستان متولد شده است. احمدزی، در سال ١٣٨٥ از مکتب التقوای پشاور فارغ شده و تا صنف ١٤ در دارالمعلمین داخل خدمت ارزان قیمت، تحصیل کرده است. او پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، برای مدت شش سال بحیث معلم کار کرده است. احمدزی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
٢٢- حاجی شیر علی احمدزی:
شیرعلی احمدزی فرزند حاجی گل رسول؛ در سال ١٣٥١ خورشيدى در ولسوالی خاکجبار کابل دیده به جهان گشوده است. وی در سال ١٣٦٥ از مکتب فارغ گردیده و تحصیلات عالی را در پوهنځی فارمسی ننگرهار به پایان رسانیده است. احمدزی ١٥ سال تجربه کار در بخش فارمسی داشته است. احمدزی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شماره تماس:٠٧٩٩٢١٠٥٩٩
٢٣- عبدالخالق ځاځی وطندوست:
عبدالخالق ځاځی وطندوست فرزند جان محمد؛ در سال ١٣٥٢ خورشيدى در پکتیا متولد شده است. وطندوست، در سال ١٣٦٧ خورشيدى از لیسۀ عالی سید نورمحمد شاه  فارغ و تحصیلات عالی را در پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل به پایان رسانیده است. موصوف ١٧ سال تجربه کاری در بخش فارمسی دارد. وطندوست به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
٢٤- عادل خان اکاخیل:
عادل خان اکاخيل فرزند حاجى تور گل؛ در سال ١٣٤٩ خورشيدى در ولسوالی قره باغ کابل متولد شده است. اکاخیل، در مکتب سنگين در پشاور تا صنف ١٢ درس خوانده است. اکاخيل از قوماندانان سابق جهادی می باشد که قبل از راه یافتن به شوراى ولايتى، وظیفه رسمی نداشت. وی عضو حزب دعوت اسلامى است.
تماس: ٠٧٧٧٢٣٠٧٥١
٢٥- مولوی عطاءالله فیضانی
عطاء الله فیضانی فرزند مولوی فیض محمد؛ در سال ١٣٥٧ خورشيدى در ولایت لوگر دیده به جهان گشوده است. موصوف، فارغ پوهنځى شرعيات از پوهنتون خصوصى دعوت در کابل مى باشد. فيضان‌ پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث امام مسجد نبوی و معلم در مکتب متوسطه نسوان گذرگاه ایفای وظیفه کرده است. وی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٤٤٢٤٩٣١٣
٢٦- لطف الله نعمانی:
لطف الله نعمانى فرزند نور محمد؛ در سال ١٣٦٢خورشيدى در کابل ديده به جهان گشوده است. نعمانی، در ليسه ابن سيناى کابل درس خوانده و در سال ١٣٨٤ از پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل فارغ گرديده است. موصوف پیش از اینکه به شوراى ولايتى راه پیدا کند، بحيث رئيس تفتيش عزيزى بانک کار می کرد. وی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٧٨٤٥٨٤٥
٢٧- عبدالاحمد علی یزدان پرست:
عبدالاحمد على يزدان پرست فرزند نوروز على؛ در سال ١٣٥٣ خورشيدى در کابل متولد شده است. یزدان پرست، از تخنيکم ساختمانى جيوديزى در کابل در سال ١٣٧٢ فارغ شده است. وی پیش از اینکه به شوراى ولايتى راه بيابد، رییس مطبعه "انتخاب" در کابل بود. موصوف وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٤٤٤٤٦٤٠
٢٨- خواجه امان الله صدیقی
خواجه امان الله صديقى فرزند خواجه شاه محمد؛ در سال ١٣٤٦ در کابل ديده به جهان گشوده است. صدیقی، در ليسه ايبک سمنگان درس خوانده است و در حال حاضر محصل سال اول پوهنتون استقامت در کابل می باشد. موصوف از جنرالان متقاعد اردوی ملی می باشد که توانست در انتخابات ١٣٩٣ خورشيدى، به شوراى ولايتى راه پیدا کند. صدیقی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٤٠٤٠٤٠٦
٢٩- قیوم قنبری
قيوم قنبرى فرزند جمعه على؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در کابل متولد شده است. قنبری، در ليسه عبدالعلى مستغنى درس خوانده در سال  ١٣٩٣از پوهنځى حقوق و علوم سياسى رشته روابط بين الملل فارغ شده است. قنبری قبل از اينکه به شوراى ولايتى راه پیدا کند، مصروف تجارت شخصی بود. وى با کدام حزب سياسى پيوند ندارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٨٣٢١٠١٠
٣٠- شیر خان اصغری      
شيرخان اصغري فرزند حاجى گل اصغر؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در ولسوالی بگرام ولایت پروان چشم به جهان گشوده است. موصوف، تا صنف ١٢ در پاکستان درس خوانده است. اصغری پیش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود.
٣١- شریفه شیرزاد الله داد
شريفه شيرزاد الله داد فرزند عبدالعلى شيرزاد؛ در سال ١٣٥٨ خورشيدى در کابل چشم به جهان گشوده است. خانم شیرزاد، در ليسه رخشانه درس خوانده است و در حال حاضر محصل پوهنځى حقوق و علوم سياسى درپوهنتون کابل می باشد. موصوف قبل از اينکه به شوراى ولايتى راه پیدا کند، بحيث معلم درليسه زينب کبرا ایفای وظیفه می کرد. خانم شیرزاد با هيچ حزب سياسى پيوند ندارد.
٣٢- الدین بهرامی
تاج الدين بهرامى فرزند خدابخش؛ در سال ١٣٤٩ خورشيدى در کابل چشم به جهان گشوده است. بهرامی، از ليسه سيد نور محمد شاه مينه فارغ شده و تحصيلات عالى را در انستيتيوت غضنفر در سال ١٣٦٨به پايان رسانده است. موصوف پیش از اينکه به شوراى ولايتى راه يابد، بحيث داکتر انستيزى در شفاخانه رحمان مينه مصروف کاربود. بهرامی عضو شوراى مرکزى حزب پيوند ملى مى باشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٨٩٨٥٥١
٣٣-لایق ناصری:
لایق ناصری فرزند حاجی پادشاه؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در ولسوالی بگرام ولایت پروان چشم به جهان گشوده است. موصوف، ليسانس حقوق و علوم سیاسی می باشد..