۴۹-: حاجی بهرام څمكنی:
سناتور انتخابی پکتيا
 
حاجی بهرام څمكنی فرزند زمان شاه خان در سال ۱۳۱۷ خورشيدی در ولسوالی څمکنی ولايت پکتيا متولدگرديده است وفارغ تحصيل اکادمی پوليس کابل ميباشد. وی۳۵ سال درمسلک  نظامى درولايات مختلف کشورايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره های تماس:  0799052270-0707094940
 
۵۰-: عبدالحنان حق ويون توتاخيل:
سناتور انتخابی پکتيا
 
عبدالحنان حق ويون توتاخيل فرزند حاجی شهباز در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی سيدکرم ولايت پکتيا متولدگرديده است و فارغ صنف ۱۲ ميباشد، وی درکميسيون مستقل انتخابات اجرای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس: 0799698822
 
۹۳- فوزیه سادات څمکنی:
سناتور انتصابى از پکتیا
 
فوزیه سادات څمکنی بنت سید عبدالمنان؛ در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در ولسوالی ده سبز ولایت کابل متولد گرديده و اصلا از ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا ميباشد. سند لیسانس را از پوهنځی ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه در سال ۱۳۸۷به دست آورده است. ازسال ۱۳۶۸ (با فراغت از صنف دوازدهم) تا ۱۳۸۹ وظایف مختلف را انجام داده است.
 
شماره  تماس تیليفونی: 0775504604
 
۱۰۲- الحاج بازمحمد زرمتی:
سناتور انتصابى از پکتيا
 
الحاج بازمحمد زرمتی فرزند رازمحمد خان زرمتى؛ در سال ۱۳۰۷خورشيدی در ولسوالۍ زرمت ولايت پکتيا چشم به جهان گشوده و تحصیلات متوسطه دارد. زرمتی، وکيل ولسی جرگه در دوره های دوازدهم و سيزدهم بوده، در بخش های مختلف در حزب اتحاد اسلامى افغانستان وظيفه اجرا نموده، معين مالی و اداری وزارت سرحدات، معين وزارت شهدا ومعلولين بوده و حالا عضوشورای عالى صلح هم ميباشد.
ایميل آدرس:                     BazMohammad_Zormati@Yahoo.com
شماره های تماس: 0700274466-0202502614