People Problems

ميمنه (پژواک ٢١ميزان ٩٢) : مردم ولایت فاریاب از گسترش نا امنى ها طی سال های اخیر، افزایش قاچاق، فروش  و استعمال مواد مخدر، افزايش فساد ادارى، عدم تطبیق قانون، فقر و بيکارى شکایت دارند.
فیض الله یکی از باشندگان فارياب، ميگويد که مردم بخصوص جوانان به علت نا امنی، نمیتوانند خارج از مراکز ولسوالی ها به قریه ها و اطراف بروند.