By: اجمل وصال , Date:26/08/2019
ترینکوت (پژواک، ۴ سنبله ۹۸): شماری از زنان ارزگانی میگویند که اگر برای شان زمینه فراهم شود و دسترسی شان به مراکز رای دهی آسان شود، در انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت بسیار گسترده اشتراک خواهند کرد. آنها که در ب... ادامه مطلب
By: اجمل وصال , Date:26/08/2019
ترینکوت (پژواک، ۴ سنبله ۹۸): در کمپاین تیم دولت ساز در شهر ترینکوت مرکز ارزگان، در کنار دیگر اشتراک کننده گان، به شمول شماری از رئیسان، مامورین دولتی دیگر نیز اشتراک ورزیده بودند. این کمپاین انتخاباتی، روز گذشته در... ادامه مطلب
By: اجمل وصال , Date:26/11/2018
ترینکوت (پژواک، ۵ قوس ۹۷): ده ها طرفدار، یک نامزد اناث در شهر ترینکوت ارزگان، در واکنش به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات توسط کمیسیون انتخابات، مظاهره کردند و کمیسیون را به تقلب متهم نمودند. چهار روز پیش، کمیسیون مست... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Uruzgan.To see other videos

ترینکوت (پژواک، ۴ سنبله ۹۸): شماری از زنان ارزگانی میگویند که اگر برای شان زمینه فراهم شود و دسترسی شان به مراکز رای دهی آسان شود، در انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت بسیار گسترده اشتراک خواهند کرد.
آنها که در برنامه برگزار شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تحت نام( اشتراک زنان در انتخابات) اشتراک کرده بودند، از مسوولین خواستند که برای زنان مرکز ها را زیاد نمایند.
در ترینکوت مرکز ارزگان و چهار ولسوالی دیگر، در روز انتخابات ۳۲ مرکز و ۲۰۰ محل فعال خواهد بود، که ۳۰ محل به زنان مختص خواهد شد.
فروتن، باشنده مرکز ترینکوت است و تذکره اش را نیز ستیکر زده است.

ترینکوت (پژواک، ۴ سنبله ۹۸): در کمپاین تیم دولت ساز در شهر ترینکوت مرکز ارزگان، در کنار دیگر اشتراک کننده گان، به شمول شماری از رئیسان، مامورین دولتی دیگر نیز اشتراک ورزیده بودند.
این کمپاین انتخاباتی، روز گذشته در شهر ترینکوت به حمایت از اشرف غنی برگزار شده بود که اشتراک کننده گان وعده  حمایت خویش را از این تیم در انتخابات نمودند.
در کنار افراد مطرح این ولایت، بزرگان قومی، ملکان قریه جات و مردم عام مامورین دولتی نیز اشتراک کرده بودند.

ترینکوت (پژواک، ۵ قوس ۹۷): ده ها طرفدار، یک نامزد اناث در شهر ترینکوت ارزگان، در واکنش به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات توسط کمیسیون انتخابات، مظاهره کردند و کمیسیون را به تقلب متهم نمودند.
چهار روز پیش، کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، نتایج ابتدایی انتخابات پنج ولایت را اعلان نمود که ولایت ارزگان نیز درآن شامل بود.
به اساس این نتایج؛ بسم الله جان محمد، قدرت الله رحیمی و انوشه بارکزی، از ارزگان به ولسی جرگه راه یافته بودند.

ترينکوت (پژواک، اول سنبله ٩٤): مقامات ميگويند که اتهامات وارده بر داکتر خان آغا رييس صحت عامۀ ارزگان، ثابت نشده و موصوف دوباره به وظيفۀ خود برگشته است.
شفاخانۀ مرکزى ملکى ارزگان، به تاريخ(١٨ اسد) سال جارى، بعد از آن براى چند ساعت مسدود شد که رييس صحت عامۀ اين ولايت، به اتهام دست داشتن در فساد ادارى، از سوى رياست امنيت ملى اين ولايت بازداشت شد.
دولت محمد ناياب سخنگوى والى، در آن زمان به پژواک گفته بود که رييس صحت عامه، از سوى مولوى محمد جان رييس محاکم، به اتهام فساد ادارى بازداشت شده است.

Pages

خبر های انتخاباتی

By: اجمل وصال , Date:26/08/2019

زنان ارزگان: برای ما زمینۀ اشتراک در انتخابات فراهم ش...

ترینکوت (پژواک، ۴ سنبله ۹۸): شماری از زنان ارزگانی میگویند که اگر برای شان زمی... ادامه مطلب

تخطى ها

By: اجمل وصال , Date:26/11/2018

ده ها طرفدار یک کاندید ناکام ارزگان مظاهره کردند

ترینکوت (پژواک، ۵ قوس ۹۷): ده ها طرفدار، یک نامزد اناث در شهر ترینکوت ارزگان،... ادامه مطلب

انتخابات شوراهاى و

District edu director shot dead inside mosque
By: اجمل وصال , Date:30/06/2015

مدير معارف چورۀ ار...

ترينکوت (پژواک، ٩ سرطان ٩٤): مدير معارف ولسوالى چورۀ ولايت ارزگان، از سوى افرا... ادامه مطلب

مصاحبه ها

Marjan, a symbol of courage against Taliban in Uruzgan
By: Pajhwok R... , Date:27/07/2013
کابل (پژواک، ٢٨حمل٩٢): "شجاعت و مقاومتم در برابر طالبان، بزرگان قوم را متوجه س... ادامه مطلب

مبارزات انتخاباتى

By: مامورین دولتی نیز در... , Date:26/08/2019

مامورین دولتی نیز در نخستین روز کمپاین در ارزگان اشتر...

ترینکوت (پژواک، ۴ سنبله ۹۸): در کمپاین تیم دولت ساز در شهر ترینکوت مرکز ارزگان... ادامه مطلب