Economy Special Reports

نیلی (پژواک ١٨ميزان ٩٢) : ازاينکه دايکندى يک ولايت تقريباً نوتشکيل است، صنعت و سرمایه گذاری در آن رشد نکرده و یک بازار کوچک در شهر نيلى مرکز اين ولايت وجود دارد که مایحتاج مردم را ازولایات کابل، غزنی و کندهار فراهم میسازد.
شرکت تجارتی و یا عمده فروشی که بتواند اموال تجارتی را برای ولسوالی های آن تهیه نماید، نيز به چشم نمى خورد.
در بخش سکتور خصوصی؛ 42 موسسۀ داخلی وخارجی، یک نمایندگی کابلبانک، هشت شرکت ساختمانی، 30 تانک تیل تجارتی و چهار شبکه مخابراتی فعاليت دارند، که دربرگیرند] تمام بخش تجاری وانکشافی سکتور غیردولتی در این ولایت میباشند.