Education Special Reports

جلال آباد (پژواک ٢ جوزا ٩٢): معارف ننگرهار از سال 1388 تا 1392 در مقایسه با یک دوره پنج ساله قبل از آن،  پیشرفت های چشمگیر داشته است اما هنوز معارف این ولایت مشکلات زیادی دارد.
محمدآصف شينوارى، مسئول مطبوعاتى رياست معارف ننگرهار به آژانس خبرى پژواک گفت که در حاضر ٧٧٥ هزار دانش آموز که ٣٠٠ هزار تن از آنان را دختران تشکیل می دهد که در ٨٥٥ دارالمعلمين، ليسه و مکتب متوسطه و ابتدائیه در مناطق مختلف این ولایت درس می خوانند.

جلال آباد (پژواک ٢ جوزا ٩٢):پنج سال گذشته دربخش معارف ننگرهار قابل مقايسه با پنج سال پيشتر از آن نيست ، زيراکه در پنج سال گذشته پيشرفت هاى چشمگير در بخش معارف اين ولايت صورت گرفته؛ اما هنوز هم برخى از مشکلات دربخش معارف وجود دارد .
محمدآصف شينوارى مسوول مطبوعاتى رياست معارف ننگرهار به آژانس خبرى پژواک گفت که تاکنون در اين ولايت ٨٥٥دارالمعلمين هاى مختلف ، ليسه ها، مکاتب متوسطه و ابتدايه موجود است که جمعاً ٧٧٥٠٠٠شاگرد دارد و تنها ٣٠٠٠٠٠تن آن دختران تشکيل کرده است .