VOTER VOICES & DEMANDS

شبرغان (پژواک ٨ اسد٩٢): در کنار آنکه بيشتر مردم جوزجان  آماده شرکت در انتخابات سال 1393 اند، اما آنها مشکلات امنيتى، کمبود آب اشامیدنی وزراعتی ،بيکارى ودر نظرنگرفتن توازن را در تطبیق پروژه های انکشافی از چالش هاى عمده در برابر خود عنوان کرده و شرکت زنان در انتخابات را کمرنگ ميدانند.
جوزجان 10 ولسوالى  داشته و در555  کيلو مترى  شمال کابل  موقعيت دارد.اين ولايت 9 کرسى شوراى ولايتى دارد که در انتخابات پیشرو به زنان دو کرسی آن اختصاص داده شده است، حالانکه در انتخابات قبلی سه کرسی به زنان تخصيص يافته بود.

مردم جوزجان از ناامنى، بيکارى، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی و زراعتی، سطح پايين کیفیت معارف و ولتاژ برق، و خدمات ضعیف گازرسانی شکایت دارند و از دولت می خواهند که در رفع این مشکلات به طور جدی اقدام کند.
جوزجان، يکى از ولايات شمال کشور میباشد که با ترکمنستان سرحد دارد و برق آن کشور، به اين ولايت تمديد شده است.
اين ولايت، داراى منابع گاز طبيعى و ده ها چاه گاز فعال نيز ميباشد که هزاران خانواده از آن استفاده مينمايند؛ اما مردم توقع دارند که ازين منابع، استفادۀ اعظمى شود.

شبرغان (پژواک ١٥ميزان ٩٢) : باشندگان ولايت جوزجان؛خواهان تحکيم امنيت، جمع شدن گليم بيکارى، تسريع روند بازسازی و تامين آب آشامیدنی وزراعتی و انرژى برق بوده و رسيدگى به آنرا باعث رشد اقتصاد و رفاه خود ميدانند.
مردم ميگويند که اگر اين مشکلات حل شود، مردم بيشتر به دولت باور مند شده و همکارى شان افزايش خواهد يافت.
مولوی عبدالحی حیات ریيس  شوراى ولايتى جوزجان ميگويد که زمینه برای بازسازی، تامین انرژی برق از طریق استحصال واستخراج گاز وتسریع روند بازسازی وجود دارد، امنيت نسبى نيز تامين است.

 
شمارى از مر دم  جوزجان ،عدم امنيت و بيکاری را در اين ولايت   بزرگترين چالش برای زنده گی خود دانسته و از رئيس جمهور آينده   خواهان رفع اين مشکلات اند .
  جوزجان که دارای ده ولسوالی میباشد در حدود  ٥٨٠ کیلومتری شمال ولایت کابل موقعيت دارد .
 شورای ولایتی جوزجان ٩ عضو دارد که سه تن شان را  زنان   تشکیل میدهند ؛ لست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات  که ٧٤ تن را در انتخابات سالجاری به این شورا نامزد کرده اند  ١٤ تن شان زن مى باشند .