Voter Voices

مهترلام
اژانس خبري پژواک ،۲٨ اسد ۱۳۸۸
 
باشنده گان ولايت لغمان، برای سهم گيری در انتخابات آينده آماده هستند؛ ولی آنها از نا آرامی شکايت دارند و از رئيس جمهور آينده خواهان برقراری امنيت می باشند. اين ولايت دارای چهار ولسوالی است، که تقريباً در ۱۴۰ متری شرق شهر کابل موقعيت دارد، تعداد زياد مردم اين ولايت مصروف زراعت هستند.اين ولايت  ۹ کرسی را  در شورای ولايتی دارد که ۳ آنها مختص به زنان می باشد.درين اواخر تاثيرات مخالفين مسلح درين ولايت زياد تر شده و در بعضی از مناطق؛ مردم از طرف شب پهره داری ميکند.
 
غريبکار: امنيت بياوريد