Voter Voices

شبرغان (پژواک ٨ اسد٩٢): در کنار آنکه بيشتر مردم جوزجان  آماده شرکت در انتخابات سال 1393 اند، اما آنها مشکلات امنيتى، کمبود آب اشامیدنی وزراعتی ،بيکارى ودر نظرنگرفتن توازن را در تطبیق پروژه های انکشافی از چالش هاى عمده در برابر خود عنوان کرده و شرکت زنان در انتخابات را کمرنگ ميدانند.
جوزجان 10 ولسوالى  داشته و در555  کيلو مترى  شمال کابل  موقعيت دارد.اين ولايت 9 کرسى شوراى ولايتى دارد که در انتخابات پیشرو به زنان دو کرسی آن اختصاص داده شده است، حالانکه در انتخابات قبلی سه کرسی به زنان تخصيص يافته بود.