Add new comment

جلال آباد (پژواک، ۱۳ اسد ۹۸): شماری از بزرگان قومی در ننگرهار، خواهان برگزاری انتخابات به وقت مشخص آن شدند و از مردم خواستند که در انتخابات سهم بیشتر بگیرند.
آنان میگویند که یگانه راه حل مشکلات و ایجاد یک حکومت مشروع، انتخابات است که حالا افغان ها به این کار نزدیک شده اند.  
ناصر یک متنفذ قومى در زون شرق، این اظهارات را به تاریخ ۱۳ اسد در شهر جلال آباد در جلسه اى که به حمایت از انتخابات تدویر یافته بود بیان کرد.
این نشست در تالار ریاست امور اقوام و قبایل تدویر یافته بود که حدود ۴۰۰ تن از بزرگان وجوانان قوم ناصر در آن شرکت کرده بودند.
آنان صلح را نیز برای کشور مهم خواندند؛ اما تاکید ورزیدند که پروسه صلح باید بر انتخابات محدود نشود.
عبدالرب رئیس زون مشرقی این شورا، در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت که هدف از برگزاری این نشست، حمایت از انتخابات ریاست جمهوری و تقاضاى برگزاری آن در زمان مشخص، سوق دادن قوم خود برای سهم گیری بیشتر در انتخابات و همچنان تشویق سایر اقوام است، که در این انتخابات سهم بگیرند.
نامبرده نگرانى کرد که مردم ساحات ناامن، از انتخابات محروم خواهند ماند؛ اما تاکید نمود که حکومت باید باید براى این مردم، زمینه اشتراک در انتخابات را فراهم سازد.
این بزرگان قومى گفتند که تا کنون از هیچ کاندیدى حمایت خود را اعلان نکرده اند؛ اما د در باره تمام کاندیدان مطالعه میکنند، به هر کاندید که تمام قوم اتفاق کردند، آنان از وی حمایت خواهند کرد.
اسدالله ناصر یک عضو این شورا گفت: ((ما از کاندیدى حمایت میکنیم که پالیسی و خط و مشی او به نفع کشور و مردم باشد، به کشور و مردم وفادار  باشد.))
وجیه الرحمن شینواری رئیس  امور اقوام و قبایل ننگرهار گفت که این بزرگان قومی را در اين نشست، علاوه بر اشتراک در انتخابات، به اخذ تذکره الکترونیکی و همچنان برای تجلیل از صدمین سالگرد استقلال استرداد نیز تشویق کردند.
وی افزود اکنون پروژه هايى که به ننگرهار داده میشود، به تناسب نفوس کنونی ننگرهار نيست؛ این احصائیه را اخذ تذکره های الکترونیکی تجدید کرده میتواند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ ۶ میزان برگزار شود، به این انتخابات ۱۸ تن کاندیداند که همه شان مردان هستند.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.