١- حاجي سيد جان خاکرېزوال:
حاجي سيد جان خاکرېزوال د حاجي عبدالغفار زوى دى، چې په ١٣٤١ لمريز کال کې د کندهار په خاکرېز ولسوالۍ کې زېږېدلى . نوموړي تر ١٠ ټولګي پورې زده کړې کړې  او د کندهار د ولايتي شورا رييس دى. خاکرېزوال په کومې سياسي ډلې پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ٠٧٠٠٣٠٤٥٤٧
٢- حاجي عبدالقيوم:
حاجي عبدالقيوم د حاجي اسدا لله زوى دى، چې په ١٣٤٣ لمريز کال کې په ډنډ ولسوالۍ کې زېږېدلى ، نوموړي تر ١٢ ټولګي پورې زده کړې کړي او د ولايتي شورا مرستيال دى، نوموړى په کوم ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۹۶۳۰۰۱۹۶
٣- خالده احمدي:
خالده احمدي د نور احمد لور ده، چې په ١٣٦٤ لمريز کال کې د کندهار ښار په څلورمه ناحيه کې زېږېدلې ده، نوموړې د کابل پوهنتون د ادبياتو له پوهنځي فارغه ده او د ولايتي شورا د منشي په توګه خپله دنده مخ ته وړي، هغه په کوم سياسي ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۶۳۶۲۰۳۹
٤- حاجي اغا لالى دستګيري:
حاجي اغا لالى دستګيري د حاجي غلام دستګير خان زوى دى او په ١٣٥٦ لمريز کال کې د کندهار ولايت په پنجوايي ولسوالۍ کې زېږېدلى ، نوموړي تر ٧ ټولګي پورې زده کړې کړې دي، د ولايتي شورا غړى دى او د کومې سياسي ډلې غړيتوب نه لري.
د اړيکو شمېره: ٠٧٩٩٥٧٣٤٣٤
٥- حاجي نعمت الله شېردلى:
حاجي نعمت الله شېردلى د حاجي عزيزالله زوى دى او په ١٣٤٤ لمريز کال کې د کندهار په سپين بولدک ولسوالۍ کې زېږېدلى ، نوموړي تر ١٢ ټولګي پورې زده کړې کړي او د ولايتي شورا غړى دى، شېردلى په تېر کې د ملي نجات ګوند غړى و.
د اړيکو شمېره: ٠٧٠٠٨٢٨٣٨٢
٦- حاجي احمد شاه خان:
حاجي احمد شاه خان د حاجي سردار محمد خان زوى دى او په ١٣٥١ لمريز کال کې په کندهار کې زېږېدلى ، نوموړي تر ١٠ ټولګي پورې زده کړې کړي او د ولايتي شورا غړى دى. په کوم ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ٠٧٠٠٠٠٠٩٤٩
٧- حاجي فدا محمد:
حاجي فدا محمد د حاجي محمد زوى دى او په ١٣٥١ لمريز کال کې د کندهار په سپين بولدک ولسوالۍ کې زېږېدلى ، نوموړي زده کړې نه دي کړي، د ولايتي شورا غړى دى او په کومې سياسي ډلې پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ٠٧٩٩٣٢٦٣٤٥
٨- سيد احمد:
سيد احمد د حاجي شاه محمد زوى دى چې په ١٣٦٤ لمريز کال کې په ښوراوک ولسوالۍ کې زېږېدلى  ، تر ١٢ ټولګي پورې يې زده کړې کړي او اوس د ولايتي شورا غړى دى، نوموړى په کوم ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۰۳۷۱۷۶۰
٩- حاجي محمد نادر:
حاجي محمد نادر د حاجي عبدالواحد زوى، چې په قوم نورزى او په ١٣٥٧ لمريز کال کې په کندهار کې زېږېدلى . نوموړي تر ١٢ ټولګي پورې زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړى دى او په کومې سياسي ډلې پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېرې: ۰۷۰۰۰۰۰۱۵۷ / ۰۷۰۰۳۰۱۱۹۶
١٠- عبدالولي:
عبدالولي د حاجي غلام علي خان زوى دى ، چې په ١٣٥٢ لمريز کال کې په معروف ولسوالۍ کې زېږدلى ، تر ١٢ ټولګي پورې يې زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړى دى او په کوم سياسي ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېرې: ۰۷۰۰۳۰۳۱۶۶ / ۰۷۰۰۳۰۳۱۶۸
١١- حاجي محمد يوسف يونسي:
حاجي محمد يوسف يونسي د حفيظ الله زوى دى ، چې په ١٣٣٤ لمريز کال کې په کندهار ښار کې زېږېدلى ، نوموړي د بغداد د جامعه امام ابو يوسف د عربي ژبي له ادبياتو فارغ دى، د ولايتي شورا غړى دى او د کومې سياسي ډلې غړيتوب نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۰۳۱۴۸۶۱
١٢- جانان ګلزى:
جانان ګلزى د حاجي محمد ګل خان زوى دى، چې په معروف ولسوالۍ کې زېږېدلى ، تر ١٢ ټولګي پورې يې زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړى دى او په کوم سياسي ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۲۳۲۳۵۴۰
١٣-  نعمت الله وفا:
نعمت الله وفا د اسدالله وفا زوى دى، چې په ١٣٥٢ لمريز کال کې په تخته پُل ولسوالۍ کې زېږېدلى  ، نوموړي تر ١٢ ټولګي پورې زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړى دى او د کومې سياسي ډلې غړيتوب نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۰۴۰۲۶۶۸
١٤- سيد احمد سېلاب:
سيد احمد سېلاب د محمد اکرم زوى دى، چې په ١٣٦٤ لمريز کال کې په کندهار ښار کې زېږېدلى ، نوموړى د حقوقو له پوهنځي فارغ دى، د ولايتي شورا غړى دى او په کوم سياسي ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۲۰۰۰۷۱۸
١٥- عطاالله عطا:
عطاالله عطا د حاجي عبدالغني زوى دى، چې په ١٣٦٥ لمريز کال کې په ډنډ ولسوالۍ کې زېږېدلى ، نوموړي تر ١٢ ټولګي زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړى دى او په کومه سياسي ډله پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۰۳۰۲۲۳۴
١٦-  حاجي نياز محمد کاکوزى:
حاجي نياز محمد کاکوزى د حاجي عبدالسلام زوى، چې په ١٣٥٣ لمريز کال کې په سپين بولدک ولسوالۍ کې زېږېدلى ، تر ١٢ ټولګي پورې يې زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړى دى، د کوم سياسي ګوند غړيتوب نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۰۳۰۰۸۲۹
١٧- زرغونه کاکړ:
زرغونه کاکړ د حاجي ګل محمد کاکړ لور ده، چې په ١٣٤٨ لمريز کال کې په کندهار ښار کې زېږېدلې  ، نوموړې تر ١٤ ټولګي پورې زده کړې کړي او د ولايتي شورا غړې ده، زرغونه کاکړ په کوم ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ٠٧٩٩١١٠٨٠٧
١٨- سرينا فيضي:
سرينا فيضي د فضل محمد لور ده ، چې  په ١٣٦٦ لمريز کال کې په کندهار ښار کې زېږېدلې ، نوموړې تر ١٢ ټولګي زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړې ده، په کوم سياسي ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۵۶۲۹۶۲۲
١٩- بي بي ملالۍ:
بي بي ملالۍ د محمد قاسم لور ده ، چې په ١٣٦٧ لمريز کال کې په تخته پُل ولسوالۍ کې زېږېدلې ، نوموړې تر ١٢ ټولګي پورې زده کړې کړي، د ولايتي شورا غړې ده او په کوم ګوند پورې تړاو نه لري.
د اړيکو شمېره: ۰۷۰۷۶۸۳۹۰۳