People Problems

نيلی (پژواک،٣ ميزان ٩٢ ) مردم ولایت دایکندی، از دولت و نهادهای کمک کنندۀ خارجی، به دلیل عدم توجه به بازسازی این ولایت انتقاد نموده و دایکندی را از محرومترین ولایات میخوانند.
آنان مشکلات عمده را نبود سرک پخته، پروژه هاى زيربنايى و ناامنى در برخى ولسوالى هاى سرحدى دايکندى با ارزگان و هلمند، عنوان ميکنند.
به گفتۀ آنها، اکثر ولايات داراى سرک هاى قيرريزى و استندرد اند؛ اما در دايکندى يک وجب سرک قيرريزى هم وجود ندارد.